Bazı durumlarda Yandex’in indexleme robotları sunucunuzda aşırı yük’e neden olabilir. Bu durumda aşağıdaki iptables kuralları Yandex network’ünü bloklayarak aşırı yük oluşturmasını engeller.

iptables -A INPUT -s 95.108.128.0/17 -j DROP
iptables -A INPUT -s 178.154.128.0/17 -j DROP
iptables -A INPUT -s 37.140.141.0/24 -j DROP
iptables -A INPUT -s 5.45.192.0/18 -j DROP
iptables -A INPUT -s 37.140.128.0/18 -j DROP
iptables -A INPUT -s 157.55.39.0/24 -j DROP
iptables -A INPUT -s 5.255.192.0/18 -j DROP
iptables -A INPUT -s 93.158.172.0/23 -j DROP
iptables -A INPUT -s 141.8.128.0/18 -j DROP

/sbin/service iptables save

Yazar