Kullanılan web sitenin dosya uzantısında herhangi bir şey belirtilmediyse (index, default gibi) gönderilen web site isteklerinde “404 içerik bulunamadı” yanıtı dönecektir.

Bu durumda wildcard uzantısı olmayan sitelere MIME Types tanımlayarak isteklerin doğru şekilde cevaplanmasını sağlayabiliriz.

MIME Types Ekleme

IIS > Sites  > Domain.com > MIME Types > Add

Alanını resimde görüldüğü gibi doldurun.

File name extension: .*
MIME type: text/html

wildcard uzanti mime type

 

 

BONUS

Eğer web.config dosyanızda statik kurallar tanımlıysa bunu kuralların en üstüne getirmeniz gelen isteklerin doğru yorumlanmasını sağlayacaktır.

Örnek statik kural

<add name="StaticFile" path="*" verb="*" type="" modules="StaticFileModule,DefaultDocumentModule,DirectoryListingModule" scriptProcessor="" resourceType="Either" requireAccess="Read" allowPathInfo="false" preCondition="" responseBufferLimit="4194304" />

Yazar