MaestroPanel üzerinde RoundCube kullanıyorsanız ve daha sonra MailEnable’ye geçmek istiyorsanız birkaç işlem yapmanız gerekiyor.

Mailenable WebMail’e Geçmek

1) Program Ekle/Kaldır’dan MaestroPanel RoundCube modülünü kaldırın.

2) IIS > Sites üzerinde yer alan RoundCube WebMail sites’ı silin.

3) MaestroPanel üzerinden,

Araçlar > E-Mail > Re-Build WebMail Bindings

butonuna tıklayarak Bindings’leri yenilemesi yeterlidir.

Re-Build-WebMailME

Yazar