Kullandığınız farklı versiyonlarda kullanacağınız ya da daha önce kurmuş olduğunu SQL Server’i MaestroPanel’in kontrolüne vermek için aşağıdaki işlemleri yapmak yeterli olacaktır.

SQL Mixed Mode Çalıştırmak

SQL Management Studio

SQL Server > Propertiest > Security > Server Authentication mode | SQL Server and Win Auth mode

Seçerek tamamlayın ve SQL Servisini yeniden başlatın.

T-SQL

Aşağıdaki queryi çalıştırarak da aktif edilebilir.

ALTER LOGIN sa ENABLE ; GO ALTER LOGIN sa WITH PASSWORD = '<enterStrongPasswordHere>' ; GO

SQL Mixed mode ile ilgili görsel sonucu

Klasör İzinleri

SQL Server’in kullandığı servise ait kullanıcıyı sql veritabanlarının oluşacağı dizine ekleyerek okuma / yazma izinleri verin.

SQL Kullanıcısı nedir?

Services.msc (Servisler) > SQL Server (Instance) > Properties > Log On > This account

SQL Service Users

Servis kullanıcısını öğrendik. Daha sonra C:\Program Files\MaestroPanel\Data klasörü içerisine SQL veritabanının oluşturacağı klasörü oluşturun.

MSSQL2014DATA adında bir klasör oluşturduk. İlgili dosya yolu C:\Program Files\MaestroPanel\Data\MSSQL2014DATA oldu. Bunu unutmayın.

Daha sonra bu klasöre öğrendiğimiz SQL Servis kullanıcısını ekleyin, izinlerini aşağıdaki görsele göre yapın ve tamamlayın.

 

SQL File Permissions

MaestroPanel Yapılandırma

Modül Kurulumu

Buradan SQL Modülünü sunucuya indirin ve kurulumu tamamlayın. Kurulum adımlarında SA parolasını doğru girmeyi unutmayın. Modülün adı 2012 fakat 2008/2012/2014/2016 sürümlerini destekliyor.

SQL Server Configuration Manager Yapılandırma

SSCM > SQL Server Network Configuration > Protocols for (SQLInstance) >

TCP/IP enable edin ve properties’i açın. IP Addresses tabında yer alan IPAII alanındaki TCP Port değerini 1433 yapın. Tamamladıktan sonra SQL Servisini yeniden başlatın.

SQL Protocols

Firewall Gelen Trafik İzni

Windows Firewall with Advanced Security açtıktan sonra Inbound Rules alanına oluşturulan MaestroPanel: SQL 1433 kuralını izni enable yapın.

Yapılan işlemlerden sonra MaestroPanel üzerinde bir kaç adım yapılandırma gerekiyor.

MaestroPanel > Sunucu > Sunucu Adı > Servisler > SQL Server > Değişkenler | Default Database Path

alanına yeni oluşturulan klasör yolunu yazın ve kaydedin.

MaestroPanel SQL Path

Bu işlemlerden sonra Domain planlarından gerekli kontrolleri yaparak kullanabilirsiniz. Domain planı oluşturabilir ya da varolan planı güncelleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan bağlantı bu konuda size yardımcı olacaktır.

Domain Planı Oluşturmak

Yazar