Download

Bu dosya 271 sürümünü 1.0.6.300 sürümüne yükseltir.

Update 1.0.6 build 300

Özellikler

  • ASP.NET ExtensionlessUrlHandler hatası giderildi. (#570)
  • PHP versiyon değiştirmede php.ini güncellenmeme hatası giderildi. (#568)
  • PHP memory_limit, upload_max_filesize “shorthand notation” hatası giderildi. (#573)
  • Awstats Identity not found hatası giderildi. (#572)
  • MailEnable WebMail optimizasyonundaki IIS handler hatası giderildi. (#574)
Tagged:

Yazar