Download

Bu dosya 0.9.9.14 sürümünü 1.0.0.0 sürümüne yükseltir.

Update 1.0.0

Özellikler

 • Bayi Plan Değişikliği özelliği eklendi.
 • Bayi toplu Domain silme/durdurma ve başlatma özellikleri eklendi.
 • Bayi Ayarları özelliği eklendi.
 • Bayi ve Sistem için DNS Şablonu özelliği eklendi.
 • Tetikleyici’ler (Triggers) özelliği eklendi.
 • Domain Plan Değişikliği özelliği eklendi. (Plan Downgrade/Upgrade)
 • Domain seviyesinde Domain Plan alanı eklendi.
 • Let’s Encrypt Ücretsiz SSL modülü eklendi.
 • Sendloop Toplu Email Gönderme modülü eklendi.
 • Kullanıcı profiline dil seçeneği eklendi.
 • Domain Suspend özelliği eklendi.
 • Hosting Klasör Şablonları özelliği eklendi.
 • Kullanıcılar için IP White-List özelliği eklendi.
 • Bayi listesi alanında sayfalama ve arama kutusu eklendi.
 • MailEnable 9.3 desteği eklendi.
 • Bayi Planı alanı eklendi.
 • Bayi’nin hangi planda çalıştığını gösteren alan eklendi.
 • Ayarlar bölümüne Varsayılan Dil alanı eklendi.
 • Kurulum adımlarına dil seçeneği eklendi.
 • IIS Express 10 desteği eklendi.
 • IIS Mirroring için mimari değişiklikler yapıldı.
 • IIS ApplicationPool yönetimi iyileştirildi.
 • URL Yönlendirmeyi iptal etmek ile ilgili hata giderildi.
 • Arkaplan işlemlerinin kullanıcı diline göre hareket etmesi sağlandı.
 • Kullanıcı profil sayfası iyileştirildi.
 • Zamanlanmış görevler iyileştirildi.
 • FileManager modülü iyileştirildi.
 • Domain Limitleri sayfası iyileştirildi.
 • Domain Alias modülü iyileştirildi.
 • Subdomain modülü iyileştirildi.
 • MailEnable modülü iyileştirildi. Güvenlik sıkılaştırmaları eklendi.
 • FTP araçlar sayfası iyileştirildi.
 • Yerelleştirme hataları giderildi, yazım yanlışları düzenlendi.
 • Bayi kullanıcısı arayüzleri iyileştirildi.
 • Bayi ve altındaki Domainlerin tek seferde silinmesi ile ilgili hata giderildi.
 • Bayi ve altındaki Domainlerin Durdur/Başlat fonksiyonları ile ilgili hata giderildi.
 • Bazı Bayi limitlerinin güncellenmemesi ile ilgili hatalar giderildi.
 • Domain Listesi ve Bayi Listesi ekranları iyileştirildi.
 • Mükerrer (Dublicate) modül gruplama hatası giderildi.
 • Awstats PrepageHosting fonksiyonundaki bool convert hatası giderildi.
 • ASP.NET’de DirectorySericesPermission limitleri düzenlendi.

DNS

 • Delegation Name Server desteği eklendi.
 • DNS Template için SRV desteği eklendi.
 • Domain Planı bazlı DNS Template’ler eklendi.
 • DNS A tipindeki kayıtlardaki @ işareti hatası giderildi.
 • DNS kayıtları ile ilgili boşluk karakteri kontrolü sağlandı.
 • DNS Export/Import fonksiyonu iyileştirildi.
 • DNS TXT kaydı tırnak (“) escape karakteri hatası giderildi.

SSL

 • Sunucu SSL yapılandırması revize edildi, zayıf chipper’lar kaldırıldı.
 • Kurulumda Windows işletim sistemi için Best-Practice SSL yapılandırma sağlandı.

MySQL

 • MySQL Connection String için escape character desteği eklendi.
 • MySQL Database Prefix hatası giderildi.
 • Kurulum’da “copy failed MySql.Data.dll” hatası giderildi.

Roundcube

 • Roundcube için IDN Binding desteği eklendi.
 • Roundcube çalışma ayarları revize edildi.
 • Roundcube arayüzü iyileştirildi.
 • Roudcube paketi kurulumu iyileştirildi.

Icewarp

 • Icewarp Email Yönlendirme hatası giderildi.
 • Icewarp Otomatik Cevaplama hatası giderildi.

API

Yazar