roundcube

Problem

MailEnable ile birlikte Roundcube Webmail kullanıldığında, özellikle mailleri silmek ve taşımak istendiğinde ilgili uyarıyı veriyor.

UID COPY: UID command failed to complete operation.

Çözüm

Hatanın nedeni Roundcube’un MailEnable IMAP klasörlerinin tanımlayamaması. Bu klasörleri Roundcube’e bildirmek gerekiyor. Aşağıdaki config Roundcube’ün Mailenable klasörlerine göre hareket etmesini sağlar.

%MaestroPanelPath%\Roundcube\www\config
$config['drafts_mbox'] = 'Drafts';
$config['junk_mbox'] = 'Junk E-mail';
$config['sent_mbox'] = 'Sent Items';
$config['trash_mbox'] = 'Deleted Items';
Tagged:

Yazar