exchange 2013

Microsoft Exchange Server’a tüm servisleri restart etmek için aşağıda ki komutları kullanabilirsiniz. Servisleri tek tek restart etmek yerine PowerShell üzerinden basit bir şekilde işlem yapabilirsiniz.

 

Stop

$services = Get-Service | ? { $_.name -like "MSExchange*" -and $_.Status -eq "Running"}
 foreach ($service in $services) {Stop-Service $service.name -Force}

Restart

$services = Get-Service | ? { $_.name -like "MSExchange*" -and $_.Status -eq "Running"}
foreach ($service in $services) {Restart-Service $service.name -Force}

Start

$services = get-wmiobject win32_service | ? {$_.name -like "MSExchange*" -and $_.StartMode -eq "Auto"}
 foreach ($service in $services) {Start-Service $service.name -Force}

Yazar