MaestroPanel her bir domain’in php.ini dosyasını birbirinden farklı izole bir şekilde yönetir. Bazı sernaryolarda tüm domain’lerin php.ini değerini değiştirmek gerekebilir. Bu senaryo için aşağıdaki yönergeleri uygulayabilirsiniz.

Windows işletim sistemi için : IniFile 1.9 yazılımını kullanabilirsiniz. Bu yazılımı sunucu üzerine kaydedin. Her yerden ulaşabilmeniz için System32 altına kopyalamanız yeterlidir.

MaestroPanel sitelerin php.ini dosyalarını aşağıdaki adreste tutar.

%MaestroPanelPath%\Configs\domain.com\php\php.ini

Senaryomuzda tüm php çalıştıran domain’ler için file_uploads özelliğini açmak için işlem yapmak istersek aşağıdaki gibi bir komu işimizi görecek.

inifile.exe "%MaestroPanelPath%\Configs\domain.com\php\php.ini" [PHP] file_uploads=1

Şimdi bu komutu MaestroPanel’in scriptomatic aracına verip tüm siteler için aynı komutun üretilmesini sağlayalım.

inifile.exe "%MaestroPanelPath%\Configs\{DOMAIN}\php\php.ini" [PHP] file_uploads=1

Çıktıyı alıp bir *.bat uzantılı dosya olarak kaydedin ve sunucu üzerinde çalıştırın. Script çalıştıktan sonra tüm sitelerin file_uploads özelleği aktif olacaktır.

 

Yazar