Exchange 2016

Exchange Server 2010 Toplu MailBox Yedekleme ve Geri Yükleme (Export/Import)

Exchange Server 2010 ‘da Exchange Mode olduğundan dolayı export işlemlerinde direkt Get-Mailbox ‘u kullanamıyoruz. Get-Mailbox ile beraber Exchange kullanıcılarının bulunduğu OU ‘yu da belirtmemiz gerekiyor. Tüm OU için Get-Mailbox */* parametresi yeterlidir. Yedekleme (Export) $AllMailboxes = Get-Mailbox *\* -Filter {Name -notlike “Adminis*” -and Name -notlike “discover*”} $AllMailboxes|%{$_|New-MailboxExportRequest -FilePath \\<UNC PATH>\<paylaşımlı dosya>\$($_.Alias).pst} Geri Yükleme (Import) $RestorePath =”\\<UNC PATH>\<paylaşımlı dosya>” […]

Read More