msxml3.dll error ‘80070005’ Access is denied

Sorun Özellikle Classic ASP scriptlerinde bir HTTP isteği için kullanılan MS XML 3 bileşeni çalışırken erişim engellendi hatası fırlatabilir. msxml3.dll error ‘80070005’ Access is denied. Çözüm Windows Server 2012 R2 ile birlikte ilgili componentin yeni sürümü gelmekte ve uygulamaların içinden componenti set ederken yeni ismi ile çağırılması gerekmektedir. Set HTTP = Server.CreateObject(“Microsoft.XMLHTTP”) olan kodunuzu Set […]

Read More