mailenablelogo

MailEnable Webmail Üzerinden Kullanıcı Şifresi Değiştirme Yetkisi

MaestroPanel’i MailEnable ile beraber kurduğunuzda Webmail üzerinden kullanıcı şifre değiştirme yetkisi varsayılan olarak kapalı gelmektedir. Kullanıcıların Webmail üzerinden parola değiştirmesi hayati önem taşımamakla beraber öngörülemeyen senkronizasyon problemlerine yol açabiliyor. Yine de bu özelliği etkinleştirmek istiyorsanız aşağıda belirtilen işlemi uygulamanız yeterlidir.  Webmail Üzerinden Kullanıcı Şifresi Değiştirme Yetkisi MailEnable Administrator üzerinden, Servers > Localhost > Services and Connectors > yolunu […]

Read More

MSSQL sa Parolasını Sıfırlamak (Password Reset)

Microsoft SQL Server’ın varsayılan yöneticisi “sa” kullanıcısının parolasını sıfırlamak için yine MsSQL’in osql.exe aracından yararlanacağız. osql.exe aracı genelde aşağıdaki dizindedir. C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn osql.exe aracına ulaştıktan sonra aşağıdaki şekilde parameremizi geçiyoruz osql -E -Q “EXEC sp_password @new=’PASSWORD’, @loginame = ‘sa'” Bu komuttan sonra sa kullanıcısın parolası @new parameresindeki değer olacaktır. Mixed Mod MsSQL Server’da […]

Read More