MSSQL sa Parolasını Sıfırlamak (Password Reset)

Microsoft SQL Server’ın varsayılan yöneticisi “sa” kullanıcısının parolasını sıfırlamak için yine MsSQL’in osql.exe aracından yararlanacağız. osql.exe aracı genelde aşağıdaki dizindedir. C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn osql.exe aracına ulaştıktan sonra aşağıdaki şekilde parameremizi geçiyoruz osql -E -Q “EXEC sp_password @new=’PASSWORD’, @loginame = ‘sa'” Bu komuttan sonra sa kullanıcısın parolası @new parameresindeki değer olacaktır. Mixed Mod MsSQL Server’da […]

Read More