MaestroPanel A network-related or instance-specific hatası

Problem MaestroPanel üzerinde işlem yaparken aşağıdaki hatayı aldığınızda SQL servisi durmuş veya connection stringleri hatalıdır. A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: […]

Read More

MaestroPanel Servislerini Silme ve Silinmiş Servisleri Tekrar Kurma

MaestroPanel servisleri bir sebeple silinmiş olabilir ve siz silmek isteyebilirsiniz. Bu noktada aşağıdaki komutlar size yardımcı olacaktır. MaestroPanel Agent Servisi Yüklenmesi MaestroPanel Web Yönetim Servisi MstrSvc silinmiş ise; sc windows komutu ile MaestroPanel servisini Windows Local servislerine ekliyoruz. sc create MstrSvc binPath= “%MaestroPanelPath%\Agent\MstrSvc.exe” DisplayName= “MaestroPanel Agent Service” start= “auto” MaestroPanel servisinin açıklamasını yazıyoruz (opsiyonel) sc […]

Read More

MaestroPanel’de Web Management Servisinin Yeniden Başlatılma Durumları

MaestroPanel Web Management Services bazı durumlarda otomatikman yeniden başlatılır. Bu döküman yeniden başlatılmayı tetikleyen durumların bilgisini verir. Yeniden Başlatılma Durumları %MaestroPanelPath%Web\www\web.config dosyasında değişiklik yapıldığında. .Net’in machine.config dosyasından bir değişiklik yapıldığında. %MaestroPanelPath%Web\www\global.asax dosyasında değişiklik yapıldığında. %MaestroPanelPath%Web\www\ klasörü altına yeni bir klasör yaratıldğında. %MaestroPanelPath%Web\www\ klasörü altında yeni bir dosya yaratıldıığnda. %MaestroPanelPath%Web\config\applicationhost.config dosyasında değişiklik yapıldığında.

Read More