Exchange Server 2013 Accepted Domain PowerShell Komutları

Exchaneg Server 2013 üzerinde izole bir domain açmak için kullanabileceğiniz PowerShell komutları sırası ile aşağıdaki şekildedir. New-GlobalAddressList -Name “maestropanel.com – Global Address List” -ConditionalCustomAttribute1 “maestropanel.com” -IncludedRecipients AllRecipients -RecipientContainer “maestropanel.com/MaestroPanel/HostedExchange/maestropanel.com” New-AddressList -Name “maestropanel.com – Users Address List” -RecipientFilter “((CustomAttribute1 -eq ‘maestropanel.com’) -and (CustomAttribute2 -eq ‘MaestroPanel’) -and (ObjectClass -eq ‘User’))” New-AddressList -Name “maestropanel.com – Groups Address List” […]

Read More

DNS Server Taşıma (Migration)

Herhangi bir nedenden dolayı Microsoft DNS servisinizi başka bir sunucuya taşımak zorunda kalabilirsiniz. Bu durumda teker teker Zone ve altındaki kayıtları elle açamayacağınza göre aşağıdaki pratik yöntemi uygulayabilirsiniz. Aşağıda Microsoft DNS sunucunuzu, başka bir DNS sunucuya nasıl taşıyacağınızı anlatmaya çalıştık. Eski DNS sunucunuzdaki %windir%\System32\dns (C:\Windows\System32\dns) dizinin altındaki *.dns uzantılı tüm dosyaları kopyalayın. Yeni sunucudaki DNS servisini […]

Read More