MSSQL sa Parolasını Sıfırlamak (Password Reset)

Microsoft SQL Server’ın varsayılan yöneticisi “sa” kullanıcısının parolasını sıfırlamak için yine MsSQL’in osql.exe aracından yararlanacağız. osql.exe aracı genelde aşağıdaki dizindedir. C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn osql.exe aracına ulaştıktan sonra aşağıdaki şekilde parameremizi geçiyoruz osql -E -Q “EXEC sp_password @new=’PASSWORD’, @loginame = ‘sa'” Bu komuttan sonra sa kullanıcısın parolası @new parameresindeki değer olacaktır. Mixed Mod MsSQL Server’da […]

Read More

MaestroPanel Servislerinin Yönetimleri

MaestroPanel’in iki adet servisi bulunur. MstrW3Svc: MaestroPanel Yönetim Uygulamasını çalıştıran servistir. MaestroPanel uygulamasının kullanıcı tarafından yönetilmesini sağlar.   MstrSvc: MaestroPanel Agent servisidir. MaestroPanel Web uygulaması tarafından gönderilen ve zamanlanmış görevleri sunucu üzerinde gerçekleştirir. Gerektiğinde servisleri elle başlatmak veya durdurmanız gerekebilir. Bunun için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz. MaestroPanel Yönetim Uygulamasını durdurmak ve başlatmak için kullanılan komutlar. Komut […]

Read More