This method explicitly uses CAS policy, which has been obsoleted by the .NET Framework.

Sorun .NET Framework’de kullandığınız versiyona göre bazı fonksiyonların iptal edildiği ile karşılaşmışsınızdır. MaestroPanel her zaman .NET Framework’ün son versiyonunu kurar ve siz uygulamanızı çalıştırdığınızda en yeni .NET versiyonu ile çalışırsınız. .NET Framework her ne kadar geriye dönük uyumluluk sağlasada çok kritik yerlese eski fonksiyonları keni içinde iptal eder (obsoleted) ve kullanamasınız. Uygulamanız bu method’lardan birine […]

Read More

Could not load file or assembly ‘Microsoft.Web.Infrastructure’

Sorun Bazı durumlarda .Net’in geçici belleği çakışmalara ve sürüm farklılıklarından doğan problemlere neden olabilir. Bu durum MaestroPanel’e de yansıyabilir ve aşağıdaki hatayı alabilirsiniz. Could not load file or assembly ‘Microsoft.Web.Infrastructure’ or one of its dependencies. The parameter is incorrect. (Exception from HRESULT: 0x80070057 (E_INVALIDARG))] Çözüm net stop mstrw3svc komutunu verin ve servisi durdurun C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET […]

Read More