MSSQL Veritabanı Restore

Başka bir sunucu üzerinden alınmış bir MSSQL veritabanı yedeğini yeni bir MSSQL servisine geri yüklemek (Restore) etmenizi sağlayan T-SQL scriptlerini aşağıda bulabilirsiniz. SQL Server üzerinde varolan veritabanının üzerine belirtilen yedeği açar. RESTORE DATABASE [VERITABANI] FROM DISK = ‘C:\Backup\veritabani.bak’ WITH REPLACE GO Direkt yedeklenen veritabanını oluşturur ve yedeği içine açar. RESTORE FILELISTONLY FROM DISK = ‘C:\Backup\veritabani.bak’ […]

Read More

MSSQL sa Parolasını Sıfırlamak (Password Reset)

Microsoft SQL Server’ın varsayılan yöneticisi “sa” kullanıcısının parolasını sıfırlamak için yine MsSQL’in osql.exe aracından yararlanacağız. osql.exe aracı genelde aşağıdaki dizindedir. C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn osql.exe aracına ulaştıktan sonra aşağıdaki şekilde parameremizi geçiyoruz osql -E -Q “EXEC sp_password @new=’PASSWORD’, @loginame = ‘sa'” Bu komuttan sonra sa kullanıcısın parolası @new parameresindeki değer olacaktır. Mixed Mod MsSQL Server’da […]

Read More