firewall.lgo_

ModSecurity, HTTP isteklerinde 502 Bad Gateway Hatası

ModSecurity denetim günlüğü dosyası, sistemdeki en önemli bilgi parçasıdır. ModSecurity, herhangi bir olay oluştuğunu algıladığında, denetim günlük dosyasında bir giriş oluşturur. Web uygulamasının güvenlik duvarı modunu Kapalı veya Sadece saptama ayarından Açık ayarına değiştirdiğinizde, bir web sitesinin beklendiği şekilde çalışması durabilir. Bu durumda, ne olduğunu anlamak için ModSecurity denetim günlüğünü analiz edin. Aşırı kısıtlayıcı güvenlik […]

Read More

msxml3.dll error ‘80070005’ Access is denied

Sorun Özellikle Classic ASP scriptlerinde bir HTTP isteği için kullanılan MS XML 3 bileşeni çalışırken erişim engellendi hatası fırlatabilir. msxml3.dll error ‘80070005’ Access is denied. Çözüm Windows Server 2012 R2 ile birlikte ilgili componentin yeni sürümü gelmekte ve uygulamaların içinden componenti set ederken yeni ismi ile çağırılması gerekmektedir. Set HTTP = Server.CreateObject(“Microsoft.XMLHTTP”) olan kodunuzu Set […]

Read More