Directory lookup for the file * failed with the operating system error 5 (Access is denied.)

Sorun MSSQL Veritabanı açılırken aşağıdaki hata alınıyor. Directory lookup for the file “C:\Program Files\MaestroPanel\Data\MSSQL2012DATA\testt.mdf” failed with the operating system error 5(Access is denied.). CREATE DATABASE failed. Some file names listed could not be created. Check related errors. User does not have permission to alter database ‘testt’, the database does not exist, or the database is […]

Read More

An error occured when verifying security for message

Sorun MaestroPanel’de herhangi bir işlem gerçekleştirmek istedinildiğinde aşağıdaki haya meydana geliyor. An error occured when verifying security for message Çözüm 1 Özellikle dağıtık olarak yapılandırılmış sunucularda Controller ile (MaestroPanel Web Management Service), Agent (MaestroPanel Agent) arasındaki iletişiminde güvenlik ihlali olduğunda meydana gelir. Bu ihlallerden bir tanesi Controller ile Agent arasındaki saat farkının 5 dakikayi geçmesidir. […]

Read More

[EndpointNotFoundException]: There was no endpoint listening

Sorun MaestroPanel’de herhangi bir işlem yapıldığında aşağıdaki “EndpointNotFoundException” hatası meydana geliyor. [EndpointNotFoundException]: There was no endpoint listening at http://*:9714/ Agent that could accept the message. This is often caused by an incorrect address or SOAP action. See InnerException, if present, for more details. Çözüm 1 EndpointNotFoundException MaestroPanel Agent’ın çalışmadığının göstergesidir. Tekrar çalıştırmak için aşağıdaki komutu […]

Read More