PHP MongoDB Driver Kurulumu

PHP’ye MongoDB Driver eklemek için ilk olarak driveri S3 Amazon adresinden indirin. İndirilen php_mongo.dll dosyasını %MaestroPanelPath%\php\v5.x\ext dizininde hangi PHP versiyonunda çalıştırmak istiyorsanız o dizine atın. Sonra bir üst dizinde bulunan, %MaestroPanelPath%\php\v5.x Php.ini dosyasına ulaşın. Extension alanına extension=php_mongo.dll ekleyin. Bu işlemden sonra IIS’i yeniden başlatarak MongoDB Driver’ın çalışmasını sağlayabilirsiniz. C:\Users\Administrator>iisreset Attempting stop… Internet services successfully stopped Attempting […]

Read More