scrollout-f1

Scrollout F1 ile AntiSpam ve AntiVirüs Koruması

Çoğu kurumun/servis sağlayıcısının sorunu olan mail spamları için bir çok çözüm bulunuyor. Bunların yanında performanslı çalışan ve ücretsiz alternatifleri mevcut. Testlerimiz sonucunda Scrollout F1’i  başarılı bulduk ve kurum/servis sağlayıcıları için kurulum ve demo yapacağız. Buradan Scrollout F1’e ait Virus Bulletin Spam sonuçlarını karşılaştırabilirsiniz. Gereksinimler Debian Download Scrollout F1 (Debian üzerine wget ile çekeceğiz) +Alternatif: Debian ve […]

Read More
Exchange 2016

Exchange Server 2010 Toplu MailBox Yedekleme ve Geri Yükleme (Export/Import)

Exchange Server 2010 ‘da Exchange Mode olduğundan dolayı export işlemlerinde direkt Get-Mailbox ‘u kullanamıyoruz. Get-Mailbox ile beraber Exchange kullanıcılarının bulunduğu OU ‘yu da belirtmemiz gerekiyor. Tüm OU için Get-Mailbox */* parametresi yeterlidir. Yedekleme (Export) $AllMailboxes = Get-Mailbox *\* -Filter {Name -notlike “Adminis*” -and Name -notlike “discover*”} $AllMailboxes|%{$_|New-MailboxExportRequest -FilePath \\<UNC PATH>\<paylaşımlı dosya>\$($_.Alias).pst} Geri Yükleme (Import) $RestorePath =”\\<UNC PATH>\<paylaşımlı dosya>” […]

Read More

Exchange Server 2013 Toplu MailBox Yedekleme ve Geri Yükleme (Export/Import)

Yedekleme (Export) $BackupPath =”\\localhost\c$\Data\Backup” foreach($mailbox in Get-MailBox -filter {Name -notlike “Administrator” -AND Name -notlike “DiscoverySearchMailbox*”}) { New-MailboxExportRequest -Mailbox $mailbox.Identity -FilePath “$($BackupPath)\$($mailbox.UserPrincipalName).pst” -IncludeFolders “#Inbox#/*”,”#SentItems#”,”#DeletedItems#”,”#Calendar#”,”#Contacts#”,”#Drafts#”,”#Tasks#”,”#Notes#” } Geri Yükleme (Import) $RestorePath =”\\localhost\c$\Data\Backup” Get-ChildItem *.pst -Path $RestorePath | Select Name, BaseName | ForEach { New-MailboxImportRequest -MailBox $_.BaseName -FilePath “$RestorePath\$($_.Name)” -Confirm:$false }

Read More

Exchange Server’a Toplu Şekilde *.pst Dosyası Import Etmek

Daha önce pst formatında yedeklenmiş bir mailbox’ı Exchage Server’e geri yükleyebilirsiniz fakat bu yedekler gerçek senaryolarda genelde onlarca olabiliyor. Hal böyle olunca her biri için Import isteği göndermek çok zor olacağından aşağıdaki ufak scripti geliştirdik. Gerekli Haklar PST dosyasını Import edebilemk için önceliklle Mailbox Import Export rolüne sahip olmamız gerekir. Aşağıdaki komut ile Administrator’a verebilirsiniz. […]

Read More

WordPress’inizi Otomatik Yedekleyin (Backup)

MaestroPanel ile WordPress sitenizi basit ve hızlı bir şekilde yedekleyebilirsiniz. İsterseniz bu yedeklemeleri hiçbir eklenti kurmadan belirttiğiniz tarihlerde otomatik olarak farklı uzak ftp hesabınıza yaptırabilirsiniz. İşlem adımları; Depolama Alanı Oluşturma Wordpress yedeklemesi için ilk olarak olarak MestroPanel üzerinde depolama alanı oluşturuyoruz. İşlem yapılacak domain alanına erişim sağladıktan sonra > Yedekler ‘e tıklıyoruz.     Yedekleme planı […]

Read More

MSSQL Veritabanı Restore

Başka bir sunucu üzerinden alınmış bir MSSQL veritabanı yedeğini yeni bir MSSQL servisine geri yüklemek (Restore) etmenizi sağlayan T-SQL scriptlerini aşağıda bulabilirsiniz. SQL Server üzerinde varolan veritabanının üzerine belirtilen yedeği açar. RESTORE DATABASE [VERITABANI] FROM DISK = ‘C:\Backup\veritabani.bak’ WITH REPLACE GO Direkt yedeklenen veritabanını oluşturur ve yedeği içine açar. RESTORE FILELISTONLY FROM DISK = ‘C:\Backup\veritabani.bak’ […]

Read More

Tüm MsSQL Veritabanlarını Yedeklemek

MsSQL üzerindeki tüm veritabanlarını belirttiğiniz bir klasöre yedek alabileceğini t-sql scripti DECLARE @name VARCHAR(50) – database name DECLARE @path VARCHAR(256) – path for backup files DECLARE @fileName VARCHAR(256) – filename for backup DECLARE @fileDate VARCHAR(20) – used for file name SET @path = ‘C:\Backup\’ SELECT @fileDate = CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),112) DECLARE db_cursor CURSOR FOR SELECT name FROM […]

Read More