Could not load file or assembly System.Web.Helpers

MVC yazılım uygulamanızı FTP üzerinden doğrudan yüklediğinizde aşağıda ki hatayı size verir. Hata Could not load file or assembly ‘System.Web.Helpers, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35’ or one of its dependencies. The system cannot find the file specified. Çözüm Çözüm için MVC uygulamanızı bin deploy yaparak yazılımınızı ftp alanınıza atmalısınız veya ASP.NET Web Pages Runtime‘ını sunucuya yükleyebilirsiniz.

Read More

Could not load file or assembly ‘Microsoft.Web.Infrastructure’

Sorun Bazı durumlarda .Net’in geçici belleği çakışmalara ve sürüm farklılıklarından doğan problemlere neden olabilir. Bu durum MaestroPanel’e de yansıyabilir ve aşağıdaki hatayı alabilirsiniz. Could not load file or assembly ‘Microsoft.Web.Infrastructure’ or one of its dependencies. The parameter is incorrect. (Exception from HRESULT: 0x80070057 (E_INVALIDARG))] Çözüm net stop mstrw3svc komutunu verin ve servisi durdurun C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET […]

Read More