MaestroPanel birden fazla Admin hesabı oluşturmak

MaestroPanel’e ek admin hesabı oluşturmak için bu adımları uygulamanız yeterli. Panel üzerinden, MaestroPanel > Bayiler > Yeni Bayi Adımından bayiyi oluşturun. SQL Üzerinden, MaestroPanel SQL’ine (varsayılan mast) bağlanın. Mast veritabanında yer alan 2 tabloyu güncelleyeceğiz, 1) Login Account Tablosunu açın ve yeni oluşturduğunuz admin yapacağınız reselleri bulun. UserType Kolonundan kullanıcıyı 0 yapıyoruz (rakamla sıfır). 2) Permissions Tablosundan […]

Read More

MaestroPanel’in Parolasını Öğrenmek

MSSQL Kullanan MaestroPanel’in admin parolasını öğrenmek için komut satırından osql aracını kullanabiliriz. Osql aracı, C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSTRSQL\MSSQL\Binn dizini altında yer alıyor. Bu dizine ulaştıktan sonra osql -S .\MSTRSQL -E -Q “USE mast;SELECT Password FROM LoginAccount WHERE UserType = 0;” parametresi ile MaestroPanel admin kullanıcısının şifresini öğrenebilirsiniz. Eğer MaestroPanel’i, Daha önce kurulum yapılan SQL’e kurduysanız .\MSTRSQL alanını kurulu olan SQL […]

Read More

MaestroPanel Dizin Yapısı ve Açıklamaları

MaestroPanel çalışırken gereksinim duyduğu bileşenleri belirli klasörlerde arar. Bu değişken ve sabir klasörler MaestroPanel kurulumuna göre değişiklik gösterir. Aşağıda MaestroPanel’in gereksinim duyduğu klasörleri ve açıklamalarını bulabilirsiniz. MaestroPanel’in ana klasörü sistem değişkenlerine tanımlanmıştır ve %MaestroPanelPath% değişkeni ile erişilebilmektedir. MaestroPanel’in varsayılan dizini C:\Program Files\MaestroPanel dir. %MaestroPanelPath%/Agent MaestroPanel Agent’ın ihtiyaç duyduğu bileşenlerin tutulduğu klasördür. İçerisinde Agent config dosyaları, […]

Read More