Hata

MaestroPanel’in 0.9.6 sürümünde kurulumundan sonra sunucu eklerken aşağıdaki hata meydana geliyor.

Register Server Error: INTERNALMYSQL55 konum: MstrSvc.AgentServiceModuleFactory.SaveToConfigFile() konum: MstrSvc.Host.MaestroPanelAgentService.Register(ServiceOperation operation) Inner Exception Message: 'maestropanel.modules.InternalMySQL55.Manage.Connection' tür başlatıcısı özel durum döndürdü. konum: maestropanel.modules.InternalMySQL55.Manage.Connection.Version() konum: maestropanel.modules.InternalMySQL55.MySQL55.Version() konum: MstrSvc.AgentServiceModuleFactory.SaveToConfigFile()

Neden

MaestroPanel MySQL kurulumunda meydana gelen bir hata nedeni ile mysql.config dosyası doğru bir şekilde oluşturulamadığından modülün MySQL sunucusunu bulamamasından kaynaklanan bir hata.

MaestroPanel’in kurulum sırasında girilen parolanın süslü parantez “{” içermesinden dolayı mysql.config dosyası yaratıldığında Pascal Script’in bunu değişken sanması ile meydana geliyor.

Çözüm

Geçici çözüm için süslü parantez içermeyen bir parola belirtilebilir.

Diğer bir çözüm ise;

  1. %MaestroPanelPath%\Agent\mysql.config dosyasını açın
  2. İlgili alanlara MySQL’e erişmek için kullanacağınız hesap bilgilerini girin
  3. net stop mstrsvc & net start mstrsvc komutu işe MaestroPanel Agent’ı yeniden başlatın

Hazırlanmamış mysql.config dosyası

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<MySql>
 <Host><###HOST###></Host>
 <Port><###PORT###></Port>
 <User><###USER###></User>
 <Password><###PASSWORD###></Password>
 <Remote>False</Remote>
</MySql>

Doğru yapılandırılmış mysql.config dosyası

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<MySql>
 <Host>localhost</Host>
 <Port>3306</Port>
 <User>root</User>
 <Password>P@ssW0rd</Password>
 <Remote>False</Remote>
</MySql>

Yazar

Bir Cevap Yazın