Sorun

Proticaret kurulumunda veritabanı scriptinin çalışması sırasında aşağıdaki hata meydana geliyor

Hata oluştu : Column already has a DEFAULT bound to it. Could not create constraint. See previous errors. Sql : System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Column already has a DEFAULT bound to it. Could not create constraint. See previous errors. konum: System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) konum: System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) konum: System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) konum: System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) konum: System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) konum: System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) konum: System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() konum: ASPNetPortal.installPage.ProceedSQLScripts(String pathToScriptFile, String connectionString) ClientConnectionId:0d5e0871-0580-4a49-bbe6-9ad630cffece Error Number:1781,State:1,Class:16 Script Çalıştırılıyor dosya: C:\.............\install\scripts\createDatabase.sql

Çözüm

Muhtemelen Proticaret kurulumunun birden fazla denediniz. Bu sebepten Proticaret kurulumu daha önceki kurulumdan kalmış veritabanı tablolarını yeniden oluşturmaya çalıştığından Column already has a DEFAULT bound to it hatası alınıyor.

Çözüm için Veritabanındaki tüm tabloları silin veya Veritabanını silip tekrar oluşturun.

MaestroPanel’in Proticaret Modülünü kullanıyorsanız böyle bir hata almazsınız fakat aldığınızda;

Domainler > domain.com > MSSQL

menü altından ilgili Veritabanını silmeniz yeterli olacaktır.

Yazar