MaestroPanel siteye özel php.ini içindeki disable_functions’a güvenliği sağlamak için tehlikeli fonksiyonları kapatır. Fakat bazen kullanacağınız yazılımın çalışabilmesi için bazı fonksiyonları açmak gerekir.

MaestroPanel’de php.ini dosyası şablon olarak gelmekte ve her domain için ayrı olarak yapılandırılmaktadır.

MaestroPanel’in Kapattığı Fonksiyonlar

disable_functions = “exec, dl, passthru, shell_exec, system, eval, popen, fsockopen, proc_open, proc_get_status, proc_nice, proc_terminate, show_source, stream_socket_server, symlink, link, lchgrp, lchown, chown, chgrp, posix_initgroups, posix_kill, posix_mkfifo, posix_mknod, and posix_setegid, posix_seteuid, posix_setgid, posix_setpgid, posix_setsid, posix_setuid

Disable_Functions Değerlerini Şablondan Düzenlemek

Şablon olarak düzenleme yaptığınızda açılan her domain bu şablon üzerinde ki php.ini’yi kendisine göre yapılandırır ve kullanır.

Şablon olarak düzenlemek açabilmeniz için

%MaestroPanelPath%\php

dosyasına eriştikten sonra hangi php versiyonu üzerinde işlem yapacaksak o php klasörüne girelim. Daha sonra “php.ini” dosyasını açalım.

disable-functions

Yukarıda gördüğünüz üzere “disable_functions=” karşısında birçok fonksiyon eklenmiş. Eklenen fonnksiyonlar php versiyonunda geçersiz olacaktır.

Örneğin;

Php mail gönderimini kapatacaksanız bu satıra mail olarak yazmanız gerekiyor. Başa yazdığımızı düşünürsek satır şöyle başlamış olmalıdır.

disable_functions =mail, exec, dl, passthru... gibi.

Exec fonksiyonunu açmak içinde satırdan kaldırmanız gerekiyor. Kaldırdığımızda satır şöyle başlamış olmalıdır.

disable_functions =dl, passthru, mysql_list_dbs... gibi.

Disable_Functions Değerlerini Domain Bazlı Düzenlemek

Domain olarak düzenleme yaptığınızda sadece düzenlediğiniz domainde geçerli olacak ve diğer siteleri etkilemeyecektir. Aynı şekilde üstteki işlemleri aşağıda verilen path’e göre uygulayabilirsiniz.

%MaestroPanelPath%\Configs\domain.com\php\php.ini
Daha fazla MaestroPanel Php ayarlarını buradan okuyabilirsiniz.
Tagged:

Yazar