PHP uygulamalarından yüksek boyutlu dosyaları sunucuya upload etmek istediğinizde PHP ile gelen varsayılan ayarların limiterine takılabilirsiniz. Bu limitleri php.ini’den veya PHP uygulamanızın içinden düzenleyebilmeniz mümkün.

Sorun

PHP uygulamalarında 10MB’dan büyük dosyalar upload edilemiyor.

Sebep

php.ini varsayılan upload limitini 12MB olarak belirler. Siz bu boyuttan daha fazla olan dosyayı gönderdiğinizde aşağıdaki hatalardan biri ile karşılaşmanız mümkündür.

UPLOAD_ERR_OK
Value: 0; There is no error, the file uploaded with success.

UPLOAD_ERR_INI_SIZE
Value: 1; The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini.

UPLOAD_ERR_FORM_SIZE
Value: 2; The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form.

UPLOAD_ERR_PARTIAL
Value: 3; The uploaded file was only partially uploaded.

UPLOAD_ERR_NO_FILE
Value: 4; No file was uploaded.

UPLOAD_ERR_NO_TMP_DIR
Value: 6; Missing a temporary folder. Introduced in PHP 4.3.10 and PHP 5.0.3.

UPLOAD_ERR_CANT_WRITE
Value: 7; Failed to write file to disk. Introduced in PHP 5.1.0.

UPLOAD_ERR_EXTENSION
Value: 8; A PHP extension stopped the file upload. PHP does not provide a way to ascertain which extension caused the file upload to stop; examining the list of loaded extensions with phpinfo() may help. Introduced in PHP 5.2.0.

Daha fazla bilgi

Çözüm

Çözüm için web sitesinin özel php.ini dosyasınaki upload ile ilgili değerleri düzenlemeniz yeterli. Bunun için aşağıdaki dizindeki php.ini dosyasını açın

%MaestroPanelPath%\Configs\domain.com\php\php.ini

php.ini dosyasından aşağıdaki değerleri bulun ve ihtiyacınıza göre düzenleyin

upload_max_filesize = 10M

post_max_size = 10M

Not: Burada dikkat etmeniz gereken konu, post_max_size ile upload_max_filesize değerlerini aynı vermeniz.

Upload ile ilgili diğer php.ini direktifleri:

  • file_uploads
  • upload_tmp_dir
  • max_file_uploads

Bağlantılar

 

Yazar

Bir Cevap Yazın