Microsoft SQL Server’ın varsayılan yöneticisi “sa” kullanıcısının parolasını sıfırlamak için yine MsSQL’in osql.exe aracından yararlanacağız.

osql.exe aracı genelde aşağıdaki dizindedir.

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn

osql.exe aracına ulaştıktan sonra aşağıdaki şekilde parameremizi geçiyoruz

osql -E -Q "EXEC sp_password @new='PASSWORD', @loginame = 'sa'"

Bu komuttan sonra sa kullanıcısın parolası @new parameresindeki değer olacaktır.

Mixed Mod

MsSQL Server’da varsayılan olarak Windows Authentication açık gelir sa kullanıcısı ile giriş yapmak isterseniz SQL Authentication’ı da ayrıca aktif etmeniz gerekir. Bunu aşağıdaki adımları izleyerek yapabilirsiniz.

  1. Başlat > Çalıştır > Regedit komutunu verin
  2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<Instance Name>\MSSQLServer anahtarına gelin.
  3. LoginMode adındaki ve DWORD tipindeki anahtarı bulun ve değerini 2 verin
  4. MsSQL server’ı yeniden başlatın
Değiştirmiş olduğunuz sa parolasını MaestroPanel’e tanıtmak için;

  • %MaestroPanelPath%\Agent\Config\sql2008.config dosyasını açın
  • Password alanına değiştirdiğiniz parolayı yazın
  • net stop mstrsvc & net start mstrsvc komutu ile MaestroPanel’i yeniden başlatın

Yazar

Bir Cevap Yazın