Exchange Server 2013 CU5 sürümünde olay göntünleyicisinde sık sık aşağıdaki gibi hata ile karşılaşmanız bazı durumlarda mümkündür. Bu hata Exchange’in TransportAgent’ın The Microsoft Exchange Mailbox Transport Delivery service terminated unexpectedly. neden olarak eposta akışınızı durdurabiliyor.

Sorun

Application: MSExchangeDelivery.exe
Framework Version: v4.0.30319
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: Microsoft.Mapi.MapiExceptionLowLevelInitializationFailure
Stack:
   at Microsoft.Exchange.Data.Storage.ResourceHealth.MdbSystemMailboxPinger.Ping()
   at Microsoft.Exchange.Data.Storage.ResourceHealth.PingerDependentHealthMonitor.<PingIfNecessary>b__4(System.Object)
   at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
   at System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()
   at System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()

Çözüm

Windows’un NTFS dosya haklarının erişimi olarak karşımıza çıkıyor. Büyük ihtimal C:\ alanından Users grubunun haklarının bulunmamasındandır. C:\ alanında Users grubuna sadece okuma, listeme ve çalıştırma hakkı vermeniz yeterlidir.

Yazar

Bir Cevap Yazın