Problem

MailEnable Webmail’den erişim sağladığınızda aşağıdaki hatayı alıyorsanız. MailEnable’e ait Config ve Bin klasörlerinin izinleri bozulmuş demektir.

Unknown or Disabled User

unknown user

Çözüm

C:\Program Files (x86)\Mail Enable\Bin

klasöründe yer alan MEInstaller.exe ‘yi çalıştırıp 1. Aksiyonu uygulamamız yeterli olacaktır. Uygulama (Execute) yaptığınızda sizden uzun (8 veya üzeri) bir parola belirlenmeniz isteyecek. Belirtip devam edebilirsiniz.

1. Common  Installation (FilePermissions)

MEinstaller 1action

CMD / Komut satırı

İlgili komutu uygulamanız yeterlidir.

cacls "C:\Program Files (x86)\Mail Enable\Config" /e /t /g IME_ADMIN:f
cacls "C:\Program Files (x86)\Mail Enable\Bin" /e /t /g IME_ADMIN:f

Yazar