MailEnable Pro ve üzeri versiyonlarında kullanılabilen kurallarla (policies) mail güvenliğini bir kademe daha arttırabiliriz.

Server > Localhost > Sağ tuş Properties > Policies

alanından ayarlara ulaşabilirsiniz

Password Policies

Lock out user for one hour after

Eposta oturum açma işleminde başarısız deneme sayısına (25) ulaşıldığında, hesap 1 saat boyunca kilitlenir.

Enforce password policy

Postoffice ve mailboxlarda “password, pass” içermesini engelliyor.

Sırasıyla,

Büyük küçük harf içerilmesini mecburi kılıyor.

En az bir harf içerilmesini mecburi kılıyor.

En az bir sayısal karakter içerilmesini mecburi kılıyor.

En az bir sembol içerilmesini mecburi kılıyor.

Minimum “7” karakter uzunluğunda olmaını mecburi kılıyor.

Mevcut şifreleri kontrol eder.

Enable Abuse Detection and Prevention

Yanlış kimlik doğrulaması halinde IP adresleri engellenir. Engellenen IP adresleri 1 saatlik hatırlanacaktır. Engellenen IP adresinin kaldırılması için unblock IP Address.. alanından kaldırabilirsiniz.mailenable pro policies

Yazar