MSSQL Kullanan MaestroPanel’in admin parolasını öğrenmek için komut satırından osql aracını kullanabiliriz.

Osql aracı,

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSTRSQL\MSSQL\Binn

dizini altında yer alıyor. Bu dizine ulaştıktan sonra

osql -S .\MSTRSQL -E -Q "USE mast;SELECT Password FROM LoginAccount WHERE UserType = 0;"

parametresi ile MaestroPanel admin kullanıcısının şifresini öğrenebilirsiniz.

Eğer MaestroPanel’i,

Daha önce kurulum yapılan SQL’e kurduysanız .\MSTRSQL alanını kurulu olan SQL Instance ile değiştirmeniz gerekiyor.

MaestroPanel’in kurulum yapıldığı varsayılan veritabanı adı mast ‘dır. Farklı veritabanı adı üzerine kurulum yapıldıysa parametreden değiştirmeniz gerekiyor.

mssql-osql

Yazar