MaestroPanel’i kullanıcı arayüzü (User Interface) üzerinden kolayca kurabileceğiniz gibi yine aynı kurulum dosyası (MaestroPanel.exe) üzerinden komut satırı (Command Line) yolu ile de kolayca kurabilirsiniz. Bu yazıda MaestroPanel’i sessiz mod’da (SLIENT) kendi kendine kurulmasını sağlayacak özellikleri bulabilir ve MaestroPanel kurulumunu otomatize ederek kurmanızı sağlayacak bilgilere ulaşabilirsiniz.

Parametreler

MaestroPanel.exe belirli parametreleri algılayabilir ve kurulum yönergelerini bu parametrelerin değerlerine göre yönetebilir. Aşağıda MaestroPanel.exe dosyasının alabileceği (Anlayabileceği) parametreleri bulabilirsiniz.

SILENT

MaestroPanel’in sessiz mod’da başlamasını sağlar. SILENT parametresi geçildiğinde MaestroPanel kurulum sihirbazını çalıştırmadan varsayılan değerler ile kurulmaya başlar. SILENT parametresi aynı zamanda kurulum için bir pencere açarak kurulum durumunu görmenizi sağlar.

VERYSILENT

SILENT parametresi ile aynı işi görür fakat kurulum durumunu ayrı bir pencerede görmeden direkt arka planda çalıştırarak gizli olarak kurulumun devam etmesini sağlar.

SUPPRESSMSGBOXES

MaestroPanel bir çok üçüncü parti (3rd) uygulama kurmakta ve kendi içinde desteklediği yazılımları ayrıca kurulum dosyalarını barındırmaktadır. Üçüncü parti kurulum sihirbazları kullanıcıya bazı sorular yönerterek çalışırlar. SUPPRESSMSGBOXES parametresi kurulum sihirbazlarının sorduğu sorular için otomatik olarak varsayılan değere cevap vererek kurulumun devam etmesini sağlar.

NORESTART

MaestroPanel kurulumu gerekli gördüğünde işletim sistemini yeniden başlatabilir. NORESTART parametresi kurulum sırasında işletim sisteminin yenden başlatılmasını istemediğiniz halleder kullanılabilir.

DIR

MaestroPanel’in İşletim Sistemi üzerinde hangi dizine kurulacağını belirlediğiniz parametredir.

Varsayılan olarak C:\Program Files\MaestroPanel değerini alır.

Kullanımı

MaestroPanel.exe /DIR=C:\MaestroPanel

Kaynak olarak belirtmek istediğiniz dizinde boşluk varsa aşağıdaki şekilde kullanmalısınız.

MaestroPanel.exe /DIR="C:\Program Files\MaestroPanel"

TYPE

MaestroPanel kurulumu ön tanımlı olarak işaretlenmiş belirli şablonlara göre kurulabilmektedir. TYPE parametresi bu şablonlardan hangisini kullanacağınızı belirlediğiniz parametredir.

Alabileceği Değerler

  • FULL (Web Hosting hizmeti ile ilgili ihtiyacınız olan tüm bileşenleri kurar. Web Management Service + MaestroPanel Agent)
  • STANDART (Sadece servisleri kurar ve MaestroPanel Agent’ı çalıştırır. Web Management Service’yi kurmaz)
  • LIGHT (Servislerin en gereklilerini kurar ve MaestroPanel Agent’ı çalıştırır. Web Management Service’yi kurmaz)
  • CUSTOM Bu değer geçildiğinde kurulum COMPONENTS parametresinde girilen özellikleri dikkate alır.

Kullanımı

MaestroPanel.exe /TYPE=FULL

COMPONENTS

MaestroPanel modüler yapıda tasarlanmıştır ve desteklediği her özellik, servis veya uygulama geliştirme ortamının kendine ait bir kurulumu, modülü ve paket dosyası vardır. MaestroPanel.exe’yi çalıştırdığında sihirbazın ikinci adımında size sunucuya hangi bileşenleri kurmak istediğinizi sorar, COMPONENTS parametresi ile bu bileşenlerin hangisinin kurulması gerektiğini belirleyebilirsiniz.

COMPONENTS parametresinde kullanabileceğiniz özellik isimleri.

Bileşen  İsmi (Component Name) Açıklama (Description)
PANEL MaestroPanel Web Management Service
AGENT MaestroPanel Agent
AGENT/WEBSERVER/IIS75 Internet Informatin Service 7.5
AGENT/WEBSERVER/IIS75/ASPNET ASP.NET
AGENT/WEBSERVER/IIS75/CLASSICASP Classic ASP
AGENT/WEBSERVER/IIS75/IISPHP PHP
AGENT/WEBSERVER/IIS75/IISSUBDOMAIN Sub Domain
AGENT/WEBSERVER/IIS75/IISDOMAINALIS Domain Alias
AGENT/WEBSERVER/IIS75/IISHTTPTOOLS Http Tools
AGENT/WEBSERVER/IIS75/IISSSL SSL
AGENT/WEBSERVER/IIS75/FILEMANAGER File Manager
AGENT/WEBSERVER/IIS75/URLREDIRECTION Url Redirection
AGENT/MAILSERVER/MAILENABLE MailEnable Standart Edition
AGENT/MAILSERVER/ICEWARPMAILSERVER IceWarp Mail Server
AGENT/MAILSERVER/SMARTERMAIL SmarterMail
AGENT/WEBMAIL/MAILENABLEWEBMAIL MailEnable WebMail
AGENT/WEBMAIL/ROUDCUBE Roundcube
AGENT/DNSSERVER/MSDNS Microsoft DNS Server
AGENT/FTPSERVER/MSFTP Microsoft FTP Server
AGENT/SQLSERVER/MSSQL/MSSQL2008 SQL Server 2008 R2 Express Edition
AGENT/SQLSERVER/MSSQL/MSSQL2012 SQL Server 2012 Express Edition
AGENT/SQLSERVER/MYSQL5 MySQL Community Edition 5
AGENT/SQLSERVER/MYSQL5/PHPMYADMIN phpMyAdmin MySQL Administration
AGENT/WEBSTATS/AWSTATS Awstats
AGENT/WEBSTATS/WEBALIZER Webalizer
AGENT/BACKUP/DROPBOX Dropbox Web Site Backup
AGENT/NOSQL/REDIS Redis
AGENT/SECURITY/SPAMASSASSIN Spamassassin
AGENT/SECURITY/CLAMAV Clam AV
AGENT/SECURITY/NETSPARKER Netsparker Web Security Scanner

Kullanımı

MaestroPanel.exe /COMPONENTS=PANEL,AGENT,AGENT/WEBSERVER/IIS75,AGENT/WEBSERVER/IIS75/ASPNET

Yukarıdaki komut ile sadece MaestroPanel’in Web servisini,MaestroPanel Agent’ı, IIS’i ve ASP.NET’i kurar.

LOADINF

MaestroPanel kurulum bilgileri MaestroPanel.ini dosyasında tutar sistem yeniden başlatıldığında veya kurulum dosyası yeniden çalıştırıldığında otomatik olarak bilgileri buradan okur ve kurulum sihirbazına yansıtır.

Kullanımı:

MaestroPanel.exe /LOADINF="C:\Setup\MaestroPanel.ini"

PANELUSERNAME

Kurulum, MaestroPanel’in girişinde kullanılacak kullanıcı adını bu parametreden alır. Kurulum bittikten sonra MaestroPanel’in giriş ekranında kullanıcı adı yazan yeri belirleyebilirsiniz.

Varsayılan olarak admin değerini alır.

Kullanımı

MaestroPanel.exe /PANELUSERNAME=admin

PANELPASSWORD

Kurulum, MaestroPanel’in girişinde kullanılacak parolayı bu parametreden alır. Kurulum bittikten sonra MaestroPanel’in giriş ekranında istenen parolayı bu parametre ile belirleyebilirsiniz. Bu parametre aynı zamanda MSSQL’in “sa” parolası ve MySQL’in “root” parolası olarak belirlenir. Diğer yandan belirli servislerin yanı sıra yine parola gerektiren yerlerde bu global değer kullanılmaktadır.

Kullanımı

MaestroPanel.exe /PANELPASSWORD=P@ssw0rd!

VHOSTPATH

Kurulum, MaestroPanel üzerinde oluşturulan Domain’lerin web dizinlerini hangi klasör altına açacağını bu parametre üzerinden belirler. Buraya girilen dizin özel olarak yapılandırır ve işletim sistemi üzerindeki hakları paylaşımlı ortamda çalışacak şekilde yapılandırır.

Varsayılan olarak C:\vhosts değerini alır.

Kullanımı

MaestroPanel.exe /VHOSTPATH=D:\Customers

DBTYPE

MaestroPanel’in çalışırken verilerini tutacağı veritabanının tipini belirler. MaestroPanel MSSQL ve SQLite veritabanı motorları üzerinde çalışabilmektedir. Kurulum bu veritabanı motorlarını izole çalışacek şekilde yapılandır ve MaestroPanel’in bağlanmasına hazır hale getirir.

Varsayılan olarak SQLITE değerini alır.

DBTYPE parametresi aşağıdaki değerleri alır.

  • MSSQL (120 sitenin üzerindeki sistemler için önerilir)
  • SQLITE (120 sitenin altındaki sistemler için önerilir)

Kullanımı

MaestroPanel.exe /DBTYPE=MSSQL

INSTALLTYPE

DBTYPE parametresi MSSQL değerinde ise dikkate alınır.

INSTALLTYPE parametresi var olan bir MSSQL veritabanı motorunu veya yeni bir MSSQL veritabanı motoru kurup onun kullanılmasını sağlar.

Varsayılan olarak NEW değerini alır.

Alabileceği değerler

  • EXISTING (Var olan bir veritabanı sunucusunu kullan)
  • NEW (Yeni bir veritabanı sunucusu kur)

Kullanımı

MaestroPanel.exe /INSTALLTYPE=NEW

DBACTION

DBTYPE parametresi MSSQL değerindeyse dikkate alınır.

INSTALLTYPE parametesi EXISTING değerindeyse dikkate alınır.

Eğer varolan bir MSSQL veritabanı sunucusu kullanmayı seçtiyseniz ve yine var olan bir Veritabanını kullanmak veya yeni bir veritabanı oluşturmak istiyorsanız kullanabileceğiniz parametredir.

Varsayılan olarak NEW değerini alır.

Alabileceği Değerler

  • EXISTS (Daha önce oluşturulmuş veritabanını kullan)
  • NEW (Yeni bir veritabanı oluştur)

Kullanımı

MaestroPanel.exe /DBACTION=EXISTS

SANAME

DBTYPE parametresi MSSQL değerinde ise dikkate alınır.

INSTALLTYPE parametesi EXISTING değerindeyse dikkate alınır.

Daha önce kurulmuş bir MSSSQL veritabanı sunucusunun yönetici kullanıcı adını belirtebileceğiniz parametredir.

DBACTION parametresi EXISTS değerindeyse kurulum, var olan bir veritabanı sunucusuna bağlanmayı deneyecektir. Bağlanmak için kullanacağı kullanıcı adını bu parametre ile belirleyebilirsiniz. Bu kullanıcı yönetici değilse bile “Veritabanı Oluşturma”, “Kullanıcı Oluşturma” haklarına sahip olması beklenmektedir.

Varsayılan olarak sa değerini alır.

Kullanımı

MaestroPanel.exe /SANAME=sa

SAPASSWORD

DBACTION parametresi EXISTS ise dikkate alınır.

INSTALLTYPE parametesi EXISTING değerindeyse dikkate alınır.

Daha önce kurulmuş bir MSSSQL veritabanı sunucusunun yönetici parolasını belirtebileceğiniz parametredir.

Varsayılan olarak boş değerini alır.

Kullanımı

MaestroPanel.exe /SAPASSWORD=P@ssW0rd! /SANAME=sa

DBHOST

DBACTION parametresi EXISTS ise dikkate alınır.

INSTALLTYPE parametesi EXISTING değerindeyse dikkate alınır.

Kurulumun var olan bir veritabanı sunucuna erişeceği host ismi veya IP adresini belirler.

Varsayılan olarak localhost değerini alır.

Kullanımı

MaestroPanel.exe /DBHOST=localhost

veya

MaestroPanel.exe /DBHOST=192.168.5.1

DBNAME

DBACTION parametresi EXISTS ise dikkate alınır.

INSTALLTYPE parametesi EXISTING değerindeyse dikkate alınır.

Kurulumun var olan veya yeni oluşturulacak MaestroPanel veritabanının ismini belirler.

Varsayılan olarak mast değerini alır.

Kullanımı

MaestroPanel.exe /DBNAME=mast

DBUSER

DBACTION parametresi EXISTS ise dikkate alınır.

INSTALLTYPE parametesi EXISTING değerindeyse dikkate alınır.

MaestroPanel’in kendi veritabanına hangi kullanıcı ile bağlanacağını belirleyen parametredir. Bu kullanıcı MaestroPanel’in web.config dosyasındaki Connection String’e tanımlanır ve MaestroPanel çalıştğında bu mustakil kullanıcı ile veritabanına bağlanır.

Bu kullanıcı daha önce veritabanı sunucusunda olabileceği gibi, yeni de oluşturulabilir.  Kurulum, bu kullanıcıyı olutşturma için SANAME ve SAPASSWORD parametrelerindeki yönetici kullanıcısını kullanır.

Varsayılan olararak masuser değerini alır.

Kullanımı

MaestroPanel.exe /DBUSER=mastuser

DBPASSWORD

DBACTION parametresi EXISTS ise dikkate alınır.

INSTALLTYPE parametesi EXISTING değerindeyse dikkate alınır.

MaestroPanel’in özel veritabanının kullanıcı parolasını belirler. Bu kullanıcı MaestroPanel’in web.config dosyasındaki Connection String’e tanımlanır ve MaestroPanel çalıştğında bu mustakil kullanıcı ile veritabanına bağlanır.

Kullanımı

MaestroPanel.exe /DBPASSWORD=P@ssW0rd! /DBUSER=mastuser

CALLBACKURL

MaestroPanel kurulumu tamamlandığında belirttiğiniz Web URL’sine GET isteği gönderilmesini sağlar. Otomatik bir kurulum sisteminiz varsa MaestroPanel’i kur komutunu çalıştırdıktan sonra uzak sisteminize kurulumun tamamlandığını bildirmek için kullanabileceğiniz kullanışlı bir parametredir.

Varsayılan olarak boş değer alır.

Kullanımı

MaestroPanel.exe /CALLBACKURL=http://www.maestropanel.com/setup?status=done

CHANGEPASSWORDONFIRSTLOGIN

MaestroPanel, kullanıcının ilk oturum açışında kullanıcıdan parolasını değiştirmesini ister. Genelde katılımsız kurulum veya template ile oluşturulmuş sistemlerde kullanılır. Bu gibi sistemlerde sabit bir parola ile kurulum yapıldıktan sonra kesinlikle bu parametre ile kullanıcının parolasını değiştirilmesini istemelisiniz.

Varsayılan olarak False değerini alır.

Kullanımı

MaestroPanel.exe /CHANGEPASSWORDONFIRSTLOGIN=True

PACKAGEDIR

MaestroPanel kurulumda gerekli olan modülleri, paketleri önce belirli bir lokasyonda arar, eğer bulamazsa direkt internet üzerinden download etmeye başlar. Bu parametre MaestroPanel’in gereksinim duyduğu dosyaları hangi dizinde arayacağını belirler. SMB protokolünü destekler böylelikle Network üzerinde paylaştırılmış bir Path’i de kaynak gösterebilirsiniz.

Varsayılan olarak MaestrPanel.exe’nin bulunduğu dizin içinde Packages klasörünü görür.

Varsayılan değeri {src}\Packages

Kullanımı

MaestroPanel.exe /PACKAGEDIR=C:\Setup\Packages

Kaynak olarak belirtmek istediğiniz dizinde boşluk varsa aşağıdaki şekilde kullanmalısınız.

MaestroPanel.exe /PACKAGEDIR="C:\Program Files\Setup\Source"

INSTALLLOGDIR

MaestroPanel kurduğu modüller, üçüncü parti yazılımlar ve Windows İşletim sisteminin özelikleri ile ilgili ayrıntılı logları yine MaestroPanel.exe dosyasının bulunduğu klasörün içinde “Logs” klasörü altında toplar. Bu dizin değiştirmek isterseniz, kurulum loglarını bir Network paylaşımı üzerine yazılmasını isterseniz INSTALLLOGDIR parametresi ile logların istediğiniz yere oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.

Varsayılan olarak MaestroPanel.exe’nin bulunduğu dizinin içinde “Logs” klasörünü görür

Varsayılan değer {src}\Logs

Kullanımı

MaestroPanel.exe /INSTALLLOGDIR=C:\Setup\Logs

Kaynak olarak belirtmek istediğiniz dizinde boşluk varsa aşağıdaki şekilde kullanmalısınız.

MaestroPanel.exe /INSTALLLOGDIR="C:\Program Files\Setup\Logs"

LICENSEKEY

MaestroPanel kurulumunu tamamen otomatize edeceğiniz gibi kurulum sırasında da MaestroPanel’i lisanslamanız mümkündür. LICENSEKEY parametresine https://secure.maestropanel.com üzerinden oluşturduğunuz bir Lisans Anahtarının değerini tanımladığınız da MaestroPanel ilk başlatıldığında bu lisans anahtarını dikkate alarak başlayacak ve otomatik olarak lisanslanacaktır.

Varsayılan olarak boş değer alır.

Kullanımı

MaestroPanel.exe /LICENSEKEY=Free-a06a627f5d5e4ce381d7b600174359a4

Eğer MaestroPanel Bayi haklarınız var ise MaestroPanel’in API servisini kullanabilirsiniz. Bu aşamada Lisans Anahtarını da otomatik olarak oluşturabilir kurulumunuzu tam olarak otomasyona bağlayabilirsiniz. MaestroPanel’in Lisans API Dokümantasyonuna ulaşmak için tıklayınız.

Örnekler

Aşağıdaki kurulum komutu, kurulumu otomatik olarak başlatır, FULL şablonuna tanımlı bileşenlerin kurulmasını sağlar, kurulum tamamlandığında ise sunucu restart edilmez, MaestroPanel’i C:\MaestroPanel dizini altına kurar ve MaestroPanel’i SQLITE veritabanı üzerinde çalıştırır.

MaestroPanel.exe /SUPPRESSMSGBOXES /SILENT /NORESTART /TYPE=FULL /DIR="C:\MaestroPanel" /DBTYPE=SQLITE /PANELUSERNAME=admin /PANELPASSWORD=P@ssW0rd!

Aşağıdaki kurulum komutu, kurulumu otomatik olarak başlatır, FULL şablonuna tanımlı bileşenlerin kurulmasını sağlar, kurulum tamamlandığında ise sunucu restart edilmez, MaestroPanel’i C:\MaestroPanel dizini altına kurar ve MaestroPanel’i Microsoft SQL Server 2008 R2 üzerinde çalıştırır.

MaestroPanel.exe /SUPPRESSMSGBOXES /SILENT /NORESTART /TYPE=FULL /DIR="C:\MaestroPanel" /DBTYPE=MSSQL /PANELUSERNAME=admin /PANELPASSWORD=P@ssW0rd! /INSTALLTYPE=NEW

Aşağıdaki kurulum komutu sadece MaestroPanel’in Web Management Servisini kurar ve SQLITE’da çalışacak şekilde yapılandırı. Otomatik olarak lisans tanımlar ve kurulum bittikten sonra belirtilen URL’ye istek gönderir ve gerekirse sunucuyu yeniden başlatır.

MaestroPanel.exe /SUPPRESSMSGBOXES /SILENT /COMPONENTS=PANEL /DIR="C:\MaestroPanel" /DBTYPE=SQLITE /LICENSEKEY=Free-a06a627f5d5e4ce381d7b600174359a4 /CALLBACKURL=http://www.maestropanel.com/setup?status=done

Aşağıdaki kurulum komutu MaestroPanel’in kaynak dosyalarını Network’deki bir paylaşım üzerinden kullanır ve kurulum loglarını yerel diskteki farklı bir yere kaydeder.

MaestroPanel.exe /SUPPRESSMSGBOXES /SILENT /TYPE=LIGHT /DBTYPE=SQLITE /PACKAGEDIR=\\10.2.5.80\Source /INSTALLLOGDIR=F:\Logs\MaestroPanel

 

Tagged:

Yazar