MaestroPanel ile beraber uzaktaki PowerDNS cluster’ımızı kullanmak istiyorsak DNS’in “AXFR Replikasyonu (Domain Transfer)” özelliğinden den yararlanarak alan adlarını kolaylıkla PowerDNS clusterımızda barındırabiliriz.

Yapılması gereken işlemleri sırasıyla ve açıklamalarıyla birlikte aşağıda bulabilirsiniz.

  • MaestroPanel’e giriş yaparak “Sunucular” sekmesine, bu sekmeden de “DNS Template > Zone Transfer” adımlarını izliyoruz.
  • Bu adımda “Allow Zone Transfers” kutucuğunu işaretleyip, PowerDNS cluster’ımızda Slave ya da Master/Slave olarak çalışan sunucunun IP adresini yazarak “Değişiklikleri Uygula” butonuna basıyoruz.

Burada çok önemli bir nokta mevcut;

PowerDNS cluster’ınızda sadece Master çalışan sunucu artık Master/Slave olarak aynı anda çalışmalı aksi takdirde AXFR gönderilerini kabul etmeyecektir.

Bu işlem için /etc/pdns/pdns.conf içerisinde bulunan parametreleri “master=yes” ve “slave=yes” olarak düzeltmek gerekiyor. (Evet, PowerDNS Master sunucusunu, hem Master hem de Slave olarak çalıştırabiliyoruz.)

Bu işlemden sonra PowerDNS daemon’ı reload etmeyi unutmayınız.

MaestroPanel’i cluster mantığı ile kullanıyorsanız bu işlemi sadece Master’da yapmanız yeterlidir ancak MaestroPanel’i BOX mantığı ile kullanıyorsanız Microsoft DNS opere ettiğiniz tüm MaestroPanel’li sunucularda bu değişikliği gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

  • Master/Slave çalışan PowerDNS sunucunuza PowerAdmin yardımıyla “Add Supermaster” adımından “Microsoft DNS” sunucusunun bilgilerini girerek supermaster olarak ekleyebilirsiniz. Bu adım itibariyle AXFR replikasyonu başlayacaktır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

AXFR replikasyonu ile yeni alan adları ve var olan ala nadlarındaki tüm değişiklikler senkroize edilir ancak alan adının supermaster’dan silinmesi halinde AXFR replikasyonunun hedefindeki olan sunucu(lar)dan silinmez. Supermaster DNS sunucularından silinen domainler için başka bir kontrol fonksiyonu uygulanmalıdır.

Tüm bu işlemlere başlamadan önce yine MaestroPanel > Sunucular > DNS Template admından PowerDNS clusterınız üzerinde kullanmış olduğunuz şablonu ve özellikle SOA kaydını düzenlemeniz uygun bulduğunuz DNS yapısını korumanıza yardımcı olacaktır.

Bilrom A.Ş.
Murat Aybars

Firma Ünvanı: Bilrom Bilişim ve Medya Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Firma Adresi: Korutürk Mah. İmbat Sok. No:21/A Balçova/İzmir
Ticaret Sicil No: 168448
Vergi Daresi: Balçova
Vergi Numarası: 175 042 7794

Misyon

Şeffaflık İlkesi
Bilrom, ticari kaygılarını dahi göz ardı ederek şeffaf bir yapıda hizmet vermek hedefiyle kurulmuştur. Bilgi teknolojileri alanında; terminolojiye ve sektör şartlarına hakim olmayan kişi ve/veya kurumları aldatarak ticaret yapma politikasına tamamiyle karşıdır. Aynı servis gamında çifte standart hiçbir şekilde uygulamamaktadır. Müşterilerimizin ya da potansiyel müşterilerimizin, bildirim ve bilgi alma durumlarında tüm iç yazışma ve görüşmeler, tüm şeffaflığıyla gerçekleştirilmektedir.

İletişim Esası
Tüm teknik ve idari kadro mümkün olduğunca iyi Türkçe yazan ve Türkçe konuşabilen personellerden oluşturulmaktadır. Bilrom, bilgi teknolojileri alanında iletişimin çok önemli olduğunu düşünür ve iletişime azami önem gösterir. Dolayısıyla, olası altyapı kesintilerini ve servislerini etkileyecek tüm değişiklikleri derhal haber verir ve hiçbir müşterisini habersiz bırakmamaktadır.

Sorumluluk Bilinci
Bilrom, servis gamında bulunan tüm hizmetleri sektör standartarının dışında katma değerli servisler ile sağlamaktadır. Özellikle depolanmış veri güvenliği ve sürekliliği konusunda kalıplaşmış standartları ve servis şartları sözleşmesi ile müşteriyi bağlayan ya da sorumluğu müşteriye yıkan unsurları ortadan kaldırmaktadır. Bilrom, kendi yönetminde olan tüm yapılar için her ne koşulda olursa olsun, depolanmış verinin güvenliğini ve depolanmış verinin sürekliliğini sağlamayı garanti etmektedir. Diğer bir deyişle Bilrom, veri güvenliği ve sürekliliği konusunda sorumluluğu üzerine alarak Türk hosting/bilgi teknolojileri sektörüne yenilikçi bir yaklaşım getirmektedir.
Teşhise Dayalı Çözüm Esası
Bilrom, her durumun belirli kriterler ile sınanması gerekliliğine inanır ve tek başına ‘çözüm üretme’ esasına inanmamaktadır. Bu sebepten dolayı, ‘Çözüm odaklı hizmet’ gibi klişe haline gelmiş bir misyonun aksine, ‘Önce teşhiş, sonra bu teşhise dayalı en iyi çözüm.’ misyonunu benimsemektedir. Bilrom, bu misyon dahilinde; profesyonel ekibiyle birlikte potansiyel her durumda, teşhis ile gereklilik kriterlerini belirler ve bu kriterlere uygun tüm alternatif çözümleri müşterisiyle paylaşır ve eş zamanlı olarak beyin takımlarıyla birlikte masaya yatırır ve bu adımları izleyerek ‘en iyi çözümü bulma’ yolunu izlemektedir.
Vizyon
Bilrom, Türk Bilgi Teknolojileri sektöründe verdiği hizmetleri; yenilikçi katma değerli servisler ile destekleyerek iz bırakmayı hedeflemektedir. Bu hedefin yanı sıra, organizasyonel ve operasyonel yapısı ile tüm Türkiye ve dünyada bir kurumsallık örneği olmayı hedeflemektedir.

Yazar

Bir Cevap Yazın