Problem

www.domain.com/webstats sayfasına erişim sağlanmak istendiğinde aşağıdaki hata sayfası çıkıyor.

HTTP Error 500.19 - Internal Server Error
Absolute physical path "C:\inetpub\custerr" is not allowed in system.webServer/httpErrors section in web.config file. Use relative path instead.

Çözüm

Configuration management üzerinden absolute path izni verilerek sorun giderilir.

CMD ya da Powershell komutlarından herhangi birini administrator yetkisi ile çalıştırın.

CMD

appcmd.exe set config -section:system.webServer/httpErrors /allowAbsolutePathsWhenDelegated:"True" /commit:apphost

Powershell

Set-WebConfigurationProperty -pspath 'MACHINE/WEBROOT/APPHOST' -filter "system.webServer/httpErrors" -name "allowAbsolutePathsWhenDelegated" -value "True"

Yazar