MaestroPanel’in tema özelliğini kullanmak istemediğiniz zaman gizlemeniz mümkündür.

login1

Bu işlem için aşağıdaki konfigürasyon dosyasına ulaşın.

%MaestroPanelPath%\Web\www\web.config

Dosyayı açtığınızda appSettings altında HideThemeSelection anahtarına sahip bir satıra bulacaksınız. Bu anahtarını değerini True yaptığınızda. Giriş ekranında tema seçim alanı gizlenecektir.

login2

Bu ayarı yaptıktan sonra giriş ekranı aşağıdaki gibi görünecektir.

login3

Tagged:

Yazar