Sorun

MailEnanle servislerini başlatırken aşağıdaki gibi bir hata meydana geliyor.

General: (MailEnable System Option Provider error: 193) Could not start service. Error = 193

Çözüm

Eğer MailEnable kurulum dizininde boşluk karakteri varsa Windows servisi dosya yolunu bulamadığından 193 kodlu hatayı döndürüyor. Sorunu girdermek için MailEnable’ın boşluk içeren dizinini tırnaklar arasına almak gerekiyor

Registry’den Windows Servislerinin bulunduğu anahtarı bulun.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\

Daha sonra MailEnable servislerinin tırnak ile eklenmemiş olanlarını bulup değiştirmek kalıyor.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MEIMAPS

dizinine gelin.

Dizinin ImagePath değerini bulun

ImagePath = C:\Program Files (x86)\Mail Enable\Bin64\MESMTPC.EXE

eğer Path tırnaklar içine alınmamışsa aşağıdaki gibi alın.

ImagePath ="C:\Program Files (x86)\Mail Enable\Bin64\MESMTPC.EXE"

daha sonra servisi başlatın.

net start MESMTPC

Sırası ile aşağıdaki tüm anahtarlara uygulayın.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MEIMAPS
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MELCS
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MEMTAS
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MEPOCS
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MEPOPS
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MESMTPCS
Tagged:

Yazar