Exchange üzerinde oluşturduğunuz Transport Rule kayıtlarını farklı bir Exchange Server üzerine taşımayı planlarsanız Export-TransportRuleCollection ve Import-TransportRuleCollection cmdlet’lerini kullanmanız gerekecektir.

Eski Sunucu Üzerinden Export

-Path dışarı aktarılacak dosyanın konumunun belirtildiği alan,

$file = Export-TransportRuleCollection
Set-Content -Path "C:\TRules.xml" -Value $file.FileData -Encoding Byte

Yeni Sunucu Üzerine Import

-Path içeri aktarılacak dosyanın konumunun belirtildiği alan,

[Byte[]]$Data = Get-Content -Path "C:\TRules.xml" -Encoding Byte -ReadCount 0
Import-TransportRuleCollection -FileData $Data

Yazar