exchange-logo

Exchange Server üzerinde ActiveSync özelliği ile ilgili genelde unutlan veya karşılaşılan bazı kronik problemler söz konusu. Bu yazıda ActiveSync ile ilgili bu düzenlemeleri bulabilirsiniz.

Sorun

Exchange Server 2013 sunucusundaki ActiveSync özellğini Microsoft Uzak Bağlantı Çözümleyicisi (Microsoft Remote Connectivity Analyzer) kullanarak test ettiğimde Autodiscovery adımında geri dönen bilgide aşağıdaki hata dönüyor.

No external URL is available to access this mailbox with Exchange ActiveSync. Your Exchange server configuration needs to be changed to allow access.

Çözüm 1

En yaygın olan şekli istemcilerin ulaştığı web servisindeki web.config ayarını düzenlemek. Aşağıdaki adımları takip ediniz.

  1. ‘\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\ClientAccess\Sync’ lokasyonuna ulaşın ve öncelikle web.config dosyasının yedeğini alın.
  2. web.config dosyasını notpad ile açın,Exchange ActiveSync External URL Error
  3. <appSettings> parmetresini arayın,
  4. Parametrenin altına;
    <add key=”ExternalProxy” value=””></add>
    yazın (value değeri boş kalacak).
  5. iisreset komutunu çalıştırarak IIS’i resetleyin.

Çözüm 2

Diğer bir çözüm ise ActiveSync ile ilgili Exchange Virtual Directory alanına ExternalURL’yi manual olarak tanımlamak. Bunun için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz.

External URL’nin daha önce tanımlı olup olmadığını kontron etmek için;

Get-ActiveSyncVirtualDirectory | fl identity,InternalUrl,ExternalUrl

Çıktı

Identity    : MAIL\Microsoft-Server-ActiveSync (Default Web Site)
InternalUrl : 

Gördüğünüz gibi InternalUrl kısmı boş. Şimdi buraya gerçerli bir URL girmemiz gerekiyor. Aşağıdaki Powershell komutu ile bu alana giriş yapabiliriz.

Set-ActiveSyncVirtualDirectory -Identity "MAIL\Microsoft-Server-ActiveSync (Default Web Site)" -ExternalUrl "https://exmail.maestropanel.com/Microsoft-Server-ActiveSync"

Tekrar durumunu kontrol ettiğimize ise;

Get-ActiveSyncVirtualDirectory | fl identity,InternalUrl,ExternalUrl

Çıktı

Identity    : MAIL\Microsoft-Server-ActiveSync (Default Web Site)
InternalUrl : https://exmail.maestropanel.com/Microsoft-Server-ActiveSync
ExternalUrl : https://exmail.maestropanel.com/Microsoft-Server-ActiveSync

Exchange ActiveSync Set External URL

ExternalUrl’nin geçerli olduğunu görüyor.

Bu ayardan sonra aktif olmaz ise “iisreset” komutu ile tekrar başlatmanızı öneririz.

MaestroPanel Exchange Modülü

ActiveSync, HTTP ve XML tabanlı senkronizasyon protokolünü kullanarak mobil telefon kullanıcılarına, Microsoft Exchange çalıştıran sunucular üzerinden ePosta ve Takvim kayıtlarının güvenle eşleştirilmesini ve kullanılmasını sağlar.

MaestroPanel Exchange Modülü ile kolaylıkla ActiveSync’i aktif edebilirsiniz.

Sunucular > Sunucu > Servisler > Microsoft Exchange Server > Konfigürasyon

ayarları sayfasında “Enable Active Sync” işaretleyerek kaydetmeniz yeterli olacaktır.

MaestroPanel ActiveSync

Yazar