Exchange Kurulumunda Event Viewer’da aşağıdaki şekilde hata alıyorsanız.

‘HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\AssistantsQuarantine\824a980a-ec27-4abb-858c-362a28d412d2\MSExchangeDelivery\PoisonControl\PoisonControlComposite’ is denied.

Çözüm

Sunucu üzerinde aşağıdaki Registry’i anahtarını ekleyip ilgili servisleri yeniden başlatmanız yeterlidir.

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\AssistantsQuarantine\8760939c-61d0-4456-8635-424e53c05c5b\MSExchangeDelivery\PoisonControl\PoisonControlComposite
net stop MSExchangeDelivery && net start MSExchangeDelivery

Yazar