Problem

Exchange kurulumundan sonra mail trafiğinde sorun yaşanıyor ve Event Viewer’da aşağıdaki şekilde hata alıyorsanız, bazı regedit kayıtlarının işlenmediği anlaşışmakta.

Watson report about to be sent for process id: 24464, with parameters: E12IIS, c-RTL-AMD64, 15.01.0845.034, MSExchangeDelivery, mscorlib, M.W.RegistryKey.CreateSubKeyInternal, System.UnauthorizedAccessException, 5c6a, 04.06.1648.000.
ErrorReportingEnabled: True

Çözüm

Sunucu üzerinde aşağıdaki Registry’i anahtarını ekleyip ilgili servisleri yeniden başlatmanız yeterlidir.

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\AssistantsQuarantine\8760939c-61d0-4456-8635-424e53c05c5b\MSExchangeDelivery\LatencyControl\FilteringLatencyControl
net stop MSExchangeDelivery && net start MSExchangeDelivery

Yazar