exchange-server-2016-logo

Exchange server 2016, 1 Ekim 2015 tarihinde dağıtılmaya başladı.

Biz de bu yazımız da Exchange Server kurulumu için ön hazırlıkları tamamlayıp kurulumunu yapacağız.

Dikkat!
Makalemize başlamadan önce tüm bu işlemleri otomatik olarak gerçekleştiren ve MaestroPanel tarafından geliştirilen bir otomatik kurulum aracının olduğunu belirtmek isteriz. Bu araca ve ilgili dokümana MaestroPanel Paketi İle Exchange Server 2013 Kurulumu makalemizden ulaşabilirsiniz.

Hosted Exchange hizmetini müşterilerinize sunmanızı sağlayan modülümü incelemek için lütfen tıklayınız.

Kurulum Gereksinimleri

Exchange Server 2016 Download

a) Sistem Gereksinimleri,

Ağ ve Dizin gereksinimlerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.Exchange AD Gereksinimleri

Server rol ve yönetim araçlarının desteklendiği işletim sistemlerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Exchange server ve tool

Exchange Server’in desteklediği Client yazılımları aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Exchange supported client

Exchange Sever 2016 desteklediği donanımları aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Exchange Donanim Gereksinimleri1

b) Runtime Gereksinimleri

Microsoft Unified Communications Managed API 4.0 Runtime (Runtime kurulumu belirtilen adımda yani  kurulmalıdır.)

Microsoft .NET Framework 4.7.1 (Sunucu güncellemeleri tam yapıldıysa gerek kalmıyor.)

Visual C++ 2013 Redistributable (CU 10 itibari ile 2012 den 2013’e geçildi.)

c) Ön Hazırlıklar

AD ön koşulların hazırlanması,

İlk olarak Microsoft .NET Framework 4.7.1 kurulumunun yapılmış olması gerekiyor. İşletim sisteminin güncellemelerini tamamlayarak kurulu olduğunu varsayıyoruz. (Şema ve domain yapılandırması ilerleyen işlemlerde olacaktır.)

Import-Module ADDSDeployment
Install-ADDSForest `
-CreateDnsDelegation:$false `
-DatabasePath "C:\Windows\NTDS" `
-DomainMode "Win2012R2" `
-DomainName "maestropanel.poc" `
-DomainNetbiosName "MAESTROPANEL" `
-ForestMode "Win2012R2" `
-InstallDns:$true `
-LogPath "C:\Windows\NTDS" `
-NoRebootOnCompletion:$false `
-SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" `
-Force:$true

Powershell üzerinde Remote Tools Administration kurulumu için aşağıda ki komutu çalıştırıyoruz.

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

Windows Server ön koşulların hazırlanması,

Powershell üzerinde gerekli bileşenlerin kurulumu için aşağıda ki komutu çalıştırıyoruz.

Not: Windows Server 2016 ‘da Desktop Experience kurmanıza gerek yoktur. Satırdan silip komutu uygulayabilirsiniz.
Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation

Install-WindowsFeatures Other

Bileşenlerin kurulumundan sonra sunucuyu yeniden başlatıyoruz.

Sunucuya yeniden erişim sağladıktan sonra aşağıdaki runtime’ı yüklüyoruz.

Yönetim araçları için ön koşulların hazırlanması,

Exchange yönetimi yapmak istediğiniz client bilgisayarda .NET Framework 4.7.1 kurulumu olması yeterlidir.

d) Active Directory Hazırlanması

Forest ve Domain bazında yapılması gereken şema ve domain işlemleri için aşağıdaki komutları sırası ile uygulayın. COMLETED dışında bir çıktı alırsanız adımları tekrar kontrol edin.

Bu işlemleri uygulayacağınız kullanıcı

  • Enterprise Admin
  • Domain Admin
  • Schema Admin

Gruplarına üye olmalıdır. İşlemi Administrator hesabı ile yapıyorsanız bu işleme gerek kalmıyor.

Exchange Server 2016 kurulumu yapacağımız sunucu üzerinde aşağıdaki komutları Exchange Setup’ın bulunduğu dizinde CMD üzerinde sırasıyla çalıştıracağız.

C:\ex16\ (bizim uyguladığımız dizin)
  1. setup.exe /prepareschema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
  2. setup.exe /preparead /organizationname: "OrganizasyonAdi" /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
  3. setup.exe /preparedomain /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

1) Aşağıdaki komut Active Directory şema sınıflarını ve özelliklerini Exchange Server’a göre ekler/değiştirir  ve AD şemasının genişlemesini sağlar.

Şema genişlemesi ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

setup.exe /prepareschema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

prepareschema

2) Aşağıdaki komut Active Directory üzerinde grupların oluşturulmasını sağlar.

setup.exe /preparead /organizationname: "OrganizasyonAdi" /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

3) Aşağıdaki komut Active Directory üzerinde yetkilerin düzenlenmesini sağlar.

Setup.exe /PrepareAllDomains /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

PrepareAllDomains

Tüm işlemleri gerçekleştirdikten sonra Exchange Server kurulumuna geçebiliriz.

Exchange Server Kurulumu

Exchange klasörü içerisinde yer alan  Setup.exe ‘yi çalıştırarak kurulum işlemlerine geçiyoruz.

Kurulumun ilk sayfasında güncelleme denetimlerinin yapılıp yapılmayacağı soruluyor. Güncelleme varsa yüklemek için “Connect to..” diyerebilirsiniz. Bu işlemde güncellemeler aranacak ve varsa yükleme işlemleri başlayacak.

Biz “Don’t check …” işaretleyerek bu adımı atlıyoruz.

Adım 1Exchange Server Kurulumu (1)

 

Exchange server için gerekli dosyaların işletim sistemi üzerine kopyalanmasını bekliyoruz.

Adım 2Exchange Server Kurulumu (2)

Introduction sayfasında Exchange Server 2016 ile ilgili bilgiler yer almakta, next diyerek devam ediyoruz.

Exchange Server Kurulumu (3)

License Agreement sayfasında Exchange Server 2016 lisans anlaşması yer alıyor. “I accept …” seçerek devam ediyoruz.

Exchange Server Kurulumu (4)

Recommended Settings sayfasında önerilen ayarların uygulanması için “Use recommended …” seçerek devam ediyoruz.

Exchange Server Kurulumu (5)

Server Role Selection sayfasında kurulacak Rolleri seçiyoruz. Exchange Server 2016 ile beraber Exchange Server tek sunucuda da daha kararlı çalışabiliyor. Bunu multi roles yerine single roles yapısına geçildiğinden anlayabiliyoruz.

Exchange Server 2013 de mailbox role ve client access role olarak çalışmaktaydı. Bu roller Exchange Server 2016’da Mailbox role ve Edge role olarak geliyor.

Automatically install …” Exchange Server 2016 için gerekli rol ve feature’ları kurulum esnasında otomatik yüklenmesini sağlar. Biz daha önce gereksinimleri yaptığımız için seçmiyoruz.

MailBox role” seçerek devam ediyoruz.

Exchange Server Kurulumu (6)

Installation Space and Location sayfasında Exchange Server 2016 kurulum yapılacağı lokasyonu ve gerekli disk alanı gibi bilgiler bulunuyor.

Exchange Server Kurulumu (8)

Malware Protection Settings sayfasında Exchange Server 2016’nın (Server 2013 den sonra) kendisinin ve maillerin güvenliğinin sağlaması için aktif edebilirsiniz. Biz bu kurulumda “No” diyerek kuruluma devam ediyoruz. İsterseniz daha sonra kurulum yapılabilir.

Exchange Server Kurulumu (9)

Readiness Checks sayfasında Exchange Server 2016 gereksinimleri kontrol ediliyor. Bu aşamada bir hata alırsanız gereksinimlere tekrar göz atabilirsiniz.

Kontrol etme işlemi başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra Install diyerek kurulumu başlatıyoruz.

Exchange Server Kurulumu (10)

 

Kurulum tamamlandıktan sonra sunucuyu yeniden başlatarak Exchange Server 2016’yı kullanmaya başlayabiliriz.

Exchange Server 2016 ECP (administrator) Arayüzü

Exchange ECP Arayuz

Exchange Server 2016 OWA (kullanıcı) Arayüzü

Exchange OWA Arayuz

Kurulum sonrası doğrulama,

Bu adımda kurulumu tamamlanan sunucu üzerinden oluşan problemlerin kontrolleri sağlanabilir.

  • Aşağıdaki komutlar ile sunucuda kurulu olan Exchange Server ve hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.
Get-ExchangeServer
Get-ExchangeServer | Format-List

komutlarını çalıştırarak.

Doğrulama ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

  • Event Viewer üzerinden Application loglarını da inceleyebilirsiniz.
  • Ayrıca kurulum logları için
 <sistem sürücüsü (C:\)>\ExchangeSetupLogs\ExchangeSetup.log

dosyasını inceleyebilirsiniz.

 

Dikkat!
Makalemize başlamadan önce tüm bu işlemleri otomatik olarak gerçekleştiren ve MaestroPanel tarafından geliştirilen bir otomatik kurulum aracının olduğunu belirtmek isteriz. Bu araca ve ilgili dokümana MaestroPanel Paketi İle Exchange Server 2013 Kurulumu makalemizden ulaşabilirsiniz.

Hosted Exchange hizmetini müşterilerinize sunmanızı sağlayan modülümü incelemek için lütfen tıklayınız.

 

Tagged:

Yazar