Microsoft Exchange Server 2013 kurulumunda Anti-Spam özelliği kapalı olarak geliyor. Aktif etmek için gerekli adımlardan bahsedeceğiz.

Exchange Server 2013 Anti-Spam Özelliğini Aktif Etmek

Exchange Management Shell üzerinde kodu çalıştırın,

& $env:ExchangeInstallPath\Scripts\Install-AntiSpamAgents.ps1

Exchange Server Anti-Spam aktif edildikten sonra aşağıda ki kontroller etkin olur,

  • Content Filter Agent:  Anti-Spam güvenli listelerden veri toplar ve İçerik filtreleme ajanı kullanılarak bir mesajın içeriğini değerlendirir ve aynı zamanda Outlook ve Outlook Web App kullanıcılarını yapılandırır.
  • Sender ID Agent: Gönderecinin sahte olup olmadığını kontrol eder. Sorumlu adresi (PRA) sunucu ve IP adresine göre denetler.
  • Sender Filter Agent: Gönderen mail ile spam listesinde MAIL FROM karşılaştırılır. Eğer tanımlı bir adres ise yasaklanır.
  • Recipient Filter Agent: Alıcı mail ile spam listesinde RCPT TO karşılaştırılır. Alıcı filtresi de mesajın geçerli alıcıları içerip içermediğini belirlemek için, yerel alıcı dizinine gelen mesajları alıcılarla karşılaştırır. Mail geçerli alıcıları içermiyorsa reddedilir.
  • Protocol Analysis Agent: Sender reputation ile göndericinin itibar düzeyini belirleyen Agent. Sender reputation yapılacak olan eylemi, sunucunun IP adres hakkında kalıcı verilerine dayanarak yapar. Sender Reputation Level (Gönderici itibar düzeyi) mail analizi ve dış testlerden türetilen çeşitli gönderen özellikleriyle hesaplanır.

AntiSpam kontrollerini aktif ettikten sonra değişikliklerin Exchange Server’a yansımasını sağlamak için Transport servisini aşağıdaki kodla restart etmemiz gerekiyor.

Restart-Service MSExchangeTransport

Anti Spam Agent’ı için SMTP sunucularını belirtmemiz gerekiyor.

Tek bir sunucu üzerinden Exchange Server kullanıyorsanız sunucunun IP adresini girmeniz yeterlidir.

Set-TransportConfig -InternalSMTPServers 192.168.1.1

Birden fazla Exchange server varsa virgül ile ayırarak ekleyebilirsiniz,

Set-TransportConfig -InternalSMTPServers 192.168.1.1, 192.168.1.2

Eğer daha önce bu yapılandırmayı yapıp sadece yeni bir IP adresi eklemek istiyorsanız aşağıda ki komutları kullanabilirsiniz (Bu işlem varolan yapılandırmayı etkilemeden yeni IP tanımlaması yapar).

Set-TransportConfig -InternalSMTPServers @{Add="<192.168.1.3>","<192.168.1.4>"...}

Eklediğiniz SMTP sunucularını kontrol etmek için bu komutu kullanabilirsiniz.

Get-TransportConfig | Format-List InternalSMTPServers

Bu işlemleri MaestroPanel Exchange Modülü ile Web Management’üzerinden kolayca yapabilirsiniz MaestroPanel Exchange Modülüne ilgili sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Tagged:

Yazar