Exchaneg Server 2013 üzerinde izole bir domain açmak için kullanabileceğiniz PowerShell komutları sırası ile aşağıdaki şekildedir.

New-GlobalAddressList -Name "maestropanel.com - Global Address List" -ConditionalCustomAttribute1 "maestropanel.com" -IncludedRecipients AllRecipients -RecipientContainer "maestropanel.com/MaestroPanel/HostedExchange/maestropanel.com"
New-AddressList -Name "maestropanel.com - Users Address List" -RecipientFilter "((CustomAttribute1 -eq 'maestropanel.com') -and (CustomAttribute2 -eq 'MaestroPanel') -and (ObjectClass -eq 'User'))"
New-AddressList -Name "maestropanel.com - Groups Address List" -RecipientFilter "((CustomAttribute1 -eq 'maestropanel.com') -and (CustomAttribute2 -eq 'MaestroPanel') -and (ObjectClass -eq 'Group'))"
New-AddressList -Name "maestropanel.com - Contacts Address List" -RecipientFilter "((CustomAttribute1 -eq 'maestropanel.com') -and (CustomAttribute2 -eq 'MaestroPanel') -and (ObjectClass -eq 'Contact'))"
New-AddressList -Name "maestropanel.com - Rooms Address List" -RecipientFilter "((CustomAttribute1 -eq 'maestropanel.com') -and (CustomAttribute2 -eq 'MaestroPanel') -and (RecipientDisplayType -eq 'ConferenceRoomMailbox'))"
New-OfflineAddressBook -Name "maestropanel.com - Offline Address Book" -AddressLists "maestropanel.com - Global Address List"
New-EmailAddressPolicy -Name maestropanel.com -IncludedRecipients AllRecipients -ConditionalCustomAttribute1 maestropanel.com -EnabledPrimarySMTPAddressTemplate "SMTP:%m@maestropanel.com" -RecipientContainer "maestropanel.com/MaestroPanel/HostedExchange/maestropanel.com"
New-AddressBookPolicy -Name maestropanel.com -AddressLists @("maestropanel.com - Users Address List", "maestropanel.com - Contacts Address List", "maestropanel.com - Groups Address List") -GlobalAddressList "maestropanel.com - Global Address List" -OfflineAddressBook "maestropanel.com - Offline Address Book" -RoomList "maestropanel.com - Rooms Address List"
New-ThrottlingPolicy -Name "domain_com_MaestroPanel" -MessageRateLimit 10 -RecipientRateLimit 100

Yazar