Exchange Server 2010 Toplu MailBox Yedekleme ve Geri Yükleme (Export/Import)

Exchange Server 2010 ‘da Exchange Mode olduğundan dolayı export işlemlerinde direkt Get-Mailbox ‘u kullanamıyoruz. Get-Mailbox ile beraber Exchange kullanıcılarının bulunduğu OU ‘yu da belirtmemiz gerekiyor. Tüm OU için Get-Mailbox */* parametresi yeterlidir. Yetkilendirme Exchange Server 2010 eğer hosted mode (multi-tenant) olarak çalışıyorsa, yapıdaki ClientAccess rolunu üstlenen sunucuda aşağıdaki yetkilendirme komutunu çalıştırmalısınız. New-ManagementRoleAssignment –Role “Mailbox Import Export” –User Administrator Yedekleme … Okumaya devam et Exchange Server 2010 Toplu MailBox Yedekleme ve Geri Yükleme (Export/Import)