Exchange Server 2010 olan bir sistemi, MaestroPanel ile yönetilen Exchange Server 2016 sisteme yükseltmek için yapılması gereken işlemleri anlatır.

Öncelikle konfgürasyonu MaestroPanel’e aktarmamız gerekiyor bunun için yeni sistemi kurduğunuzu ve MaestroPanel’in kullanıma hazır hale getirdiğinizi varsayıyoruz.

Domain’lerin Aktarımı

İlk olarak MaestroPanel’de domainleri açmamız gerekiyor. Aşağıdaki komut yardımı ile Exchange Server 2010 sunucusu üzerindeki Accepted-Domain’lerin listesini alalım.

Get-Accepteddomain *\* | Select DomainName | Out-File C:\Backup\domains.txt

Bu domainleri MaestroPanel üzerinde açmak için listimport aracını kullanacağız. Bu aracı aşağıdan temin edebilirsiniz.

Poweshell scriptini domains.txt dosyasın ile aynı dizine kaydedin. domains.txt dosyasının içindeki header’i sildikten sonra kaydedin ve aşağıdaki komutu kendinize göre düzenleyip çalıştırın.

.\listimport.ps1 -remote_host 192.168.0.4 -apikey 1_6c8a00e26765497698508b51622b3e25 -port 9715 -plan defaultPlan -list_file C:\Backup\domains.txt 

Bu komut domains.txt dosyasındaki tüm domainleri MaestroPanel üzerinde açacaktır.  Domain’ler açıldıktan sonra şimdi sıra mailbox’ların oluşturulmasına geldi.

Mailbox’ların Aktarımı

Exchange Server 2010 ve Multi-Tenant destekli bir yapıda tüm mailbox’ların listesini almak için aşağıdaki komutu çalıştırmanız yeterlidir. Bu komut size CSV formatında UT8 bir dosya çıkartacaktır.

Get-MailBox *\* -ResultSize Unlimited -filter {Name -notlike "Administrator" -AND Name -notlike "DiscoverySearchMailbox*"} | Select Name, PrimarySmtpAddress, @{name="Quota";expression={[math]::Round((($_.ProhibitSendQuota.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),0)}} | Export-CSV "C:\Backup\mailboxlist.csv" -NoTypeInformation -encoding UTF8

Şimdi sıra bu script ile dışarı aktarılan mailboxlist.csv dosyasını okuyup MaestroPanel’e aktaracak script’i çalıştırmaya. Aşağıdaki script ile bu işlemi yapabilirsiniz.

Bu scripti aşağıdaki komut’u kendinize göre düzenleyip çalıştırın.

.\emailimport.ps1 -remote_host 10.5.5.2 -apikey 1_1069aeb702f24ee482cef6a00710c0f4 -port 9715  -list_file .\mailboxlist.csv

Bu işlemden sonra CSV dosyasındaki tüm mailbox’lar MaestroPanel’e ve yeni Exchange Server 2016’ya aktarılacaktır.

 

Bu işlemler sadece konfigürasyon bazında eski sistemden yeni sisteme bilgileri aktarmaktadır. Şimdi ise mailbox içeriğini eski yerden yeni yere aktarmamız gerekiyor. Veri aktarımını anlatan diğer makalemize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Exchange Server 2010 Toplu MailBox Yedekleme ve Geri Yükleme (Export/Import)

Tagged:

Yazar