Exchange Server 2013 SP1’i kurduğunuzda direkt email gönderebileceğiniz bir bağlantı birimi gelmediğinden bunu ayrıca eklemeniz gerekir. Aşağıdaki powershell komutu ile Exchange sunucunuza SMTP ekleyebilirsiniz.

New-SendConnector –Name 'External SMTP EndPoint' –Usage 'Internet' –AddressSpaces 'SMTP:*;1' –DNSRoutingEnabled $true –UseExternalDNSServersEnabled $false -Comment 'Added via MaestroPanel' -ConnectionInactivityTimeOut 00:05:00 -MaxMessageSize 36700160 -ProtocolLoggingLevel Verbose -Fqdn heloname.domain.com

Bu komut ile beraber 35MB’lık epostaları alıp gönderebileceğiniz ve SMTP seviyesinde loglama yapabilen Internet üzerinde kullanılabilecek bir SMTP ucuna sahip olursunuz.

-Fqdn alanına kullanılacak heloname ile değiştirebilirsiniz. Örn. mail.maestrpanel.com

Yazar