Klasör şablonu oluşturulan sitelerin klasörlerinin belirlenmesini sağlar. Standart olarak “http, logs, tmp” klasörleri ile beraber açılıyor.

Klasör şablonu

%MaestroPanelPath%\Agent\Config

konumunda hosting_template olarak yer alıyor.

Hosting template dosyasının içeriği,

{
  "folders" : [ 
            {"name": "http", "permissions" : "Read", "users": ""},
            {"name": "tmp", "permissions" : "Read, Write", "users": ""},
            {"name": "logs", "permissions" : "Read", "users": ""}
        ]
}

Şablon Yönetimi

Name ve Permissions olarak gerekli tanımlama fonksiyonu bulunuyor.

Name: Oluşturulması istenen klasörün adı

Permissions: Oluşturulması istenen klasörün izinleri

Dosya izinlerini, Read (okuma), Write (yazma) ve Users (kullanıcı) olarak belirtme olanağı yer alıyor. Users izni domain kullanıcısının işlem yapabilmesi için olması gereken standart fonksiyondur.

Klasör şablonlarına açılışta yeni bir klasör oluşturulması için yapılması gereken adımlara buradan ulaşabilirsiniz.

Yazar