Aşağıda yer alan SRV kaydını cPanel üzerinden ilgili yerlere yazmanız yeterli olacaktır.

Kayıt türü: SRV

Değer: _autodiscover._tcp

TTL: 14400

Priority: 10

Weight: 10

Port: 443

Hostname: exchange-server.com

autodiscover servis adı, tcp ise kullanılacak network protokolü tanımlamaktadır.

Cpanel > Advanced DNS Zone Editor

veya

WHM > Edit DNS Zone > domain.com

cpane-autodiscover-record

Yazar